श्री रूद्राध्याय - अनुवाक तिसरा

रूद्राध्याय पठण केल्याने श्री शंकराची कृपा होऊन, इच्छित सर्व कार्ये पार पडतात.


नम: सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो ॥१॥
नम: ककुभाय निषडिगणेस्तेनानां पतये नमो ॥२॥
नमो निषडिगण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो ॥३॥
नमो वञ्चते परिवञ्चतेस्तायूनां पतये नमो ॥४॥
नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो ॥५॥
नम: सृकाविभ्यो जिघा सदभ्यो मुष्णतां पयते नमो ॥६॥
नमोऽसिमद्‌भ्यो नक्त्तं चरभ्द्य: प्रकृन्तानां पतये नमो ॥७॥
नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुंचानां पतये नमो ॥८॥
नम इषुमभ्द्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो ॥९॥
नम आतन्वानेभ्य: प्रतिदधानेभ्यश्च वा नमो ॥१०॥
नम आयच्छभ्द्यो विसृजभ्द्यश्च वो नमो ॥११॥
नमोऽस्यभ्द्यो विध्यभ्द्यश्च वो नमो ॥१२॥
नमो आसीनेभ्य: शयानेभ्यश्च वो नमो ॥१३॥
नम: स्वपभ्द्यो जाग्रभ्द्यश्च वो नमो ॥१४॥
नमस्तिष्ठभ्द्यो धावभ्द्यश्च वो नमो ॥१५॥
नम:सभाभ्य: सभापतिभ्यश्च वो नमो ॥१६॥
नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नम: ॥१७॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 01, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP