कुलदैवत ओव्या - ओवी ३

मराठीतील लोकगीतांना मातीचा वास आहे, कुळाचे ओज आहे, कारुण्याची चाल आहे, सुगरणीचा साज आहे आणि घरंदाज घरमालकिणीचा साटोपही आहे.


राजा मंदी दक्ष राजा करीत होता कारभार
त्या राजाला सात कन्या ऐका त्यांचा विचार
राजा विचारी कन्येला भाग्य कुणाचं खाता
तुम्ही सांगा हो मजला खरं
आम्ही खातो तुमचं भाग्य कन्या बोलल्या सत्वर
सातवी कन्या गिरजाबाई रुसून बसली सुंदर
त्या राजाला राग आला राजा झाला लाल नंबर
प्रधानजीला हुकूम केला जावं तुम्ही देशावर
भलता सलता आणा म्हातारा करा गिरजाचं स्वयंवर
धुंडीत धुंडीत प्रधान गेले गाव लागलं शिंगणापूर
उघडे संन्यासी देव तिथं निजले होते राखेवर
त्या समयी ते उठून बसले सत्वर नंदीवर
गांजा तंबाखू आणा म्हणाले गुडगुडी लौकर
गिरजाबाईचं वराड आलं ऐका चार हजार
डमरु त्रिशूळ नाचू लागले मातेच्या समोर
तीच माता पार्वती आदिशक्तीचा अवतार
ब्रह्मा विष्णू महेश्वर महादेव अवघ्याहुनी थोर
हर हर हर शिव शिव शिव स्वार झाले नंदीवर
गिरजाबाईचं लगीन झालं सरला वेडा अवतार
भर विशीच्या भरात शंकर रुप दिसे दाणेदार
त्या रुपाला भाळून पडती नारी धरणीवर
गिरजाबाई सुंदर बारा का वर्साची उमर
नेसली पिवळा पितांबर अंगी चोळी बुट्टेदार
पायामंदी बिचव्याचा झंकार
गळ्यामंदी नवरत्नाचा हार
कपाळी कुंकवाची कोर
नाकात नथनी सर्जेदार
डोळ्यामंदी काजळ भारोभार
शिरी मोत्यांची झालर
चुंबळीवर सोन्याची घागर
बारा वर्साची सुरत दाणेदार
गिरजाबाईची साडी सव्वाशेर नाजूक कंबर
निरी पडली शंभर नाजूक चुडा लेणार
संबूदेव नवरा झाला चिठ्ठ्या गेल्यात देशावरी
नवरा झालाय शिखरावरी
म्हातारा महादेव काठी घेऊन बसला
संबूदेव नवरा झाला
संबूदेव नवरा झाला हालती त्येची दाढी
गिरजा दवन्याची काडी
संबूदेव नवरा झाला जटा लोळती भुईला
वर पित्यानं पाहिला
संबूदेव नवरा झाला हलती त्येची मान
गिरजा केवड्याचं पान
आंब्याला आंबे आले चिंचेला फुलवरा
संबू झालाया नवरा
महादेव पारबती बसल्यात गाडीत
वाट बेलाच्या झाडीत

N/A

References : N/A
Last Updated : October 17, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP