TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|वेदः|ऋग्वेदः|मण्डल ७|
सूक्तं २

मण्डल ७ - सूक्तं २

ऋग्वेद फार प्राचीन वेद आहे. यात १० मंडल आणि १०५५२ मंत्र आहेत. ऋग्वेद म्हणजे ऋषींनी देवतांची केलेली प्रार्थना आणि स्तुति.


सूक्तं २
जुषस्व नः समिधमग्ने अद्य शोचा बृहद्यजतं धूममृण्वन् ।
उप स्पृश दिव्यं सानु स्तूपैः सं रश्मिभिस्ततनः सूर्यस्य ॥१॥
नराशंसस्य महिमानमेषामुप स्तोषाम यजतस्य यज्ञैः ।
ये सुक्रतवः शुचयो धियंधाः स्वदन्ति देवा उभयानि हव्या ॥२॥
ईळेन्यं वो असुरं सुदक्षमन्तर्दूतं रोदसी सत्यवाचम् ।
मनुष्वदग्निं मनुना समिद्धं समध्वराय सदमिन्महेम ॥३॥
सपर्यवो भरमाणा अभिज्ञु प्र वृञ्जते नमसा बर्हिरग्नौ ।
आजुह्वाना घृतपृष्ठं पृषद्वदध्वर्यवो हविषा मर्जयध्वम् ॥४॥
स्वाध्यो वि दुरो देवयन्तोऽशिश्रयू रथयुर्देवताता ।
पूर्वी शिशुं न मातरा रिहाणे समग्रुवो न समनेष्वञ्जन् ॥५॥
उत योषणे दिव्ये मही न उषासानक्ता सुदुघेव धेनुः ।
बर्हिषदा पुरुहूते मघोनी आ यज्ञिये सुविताय श्रयेताम् ॥६॥
विप्रा यज्ञेषु मानुषेषु कारू मन्ये वां जातवेदसा यजध्यै ।
ऊर्ध्वं नो अध्वरं कृतं हवेषु ता देवेषु वनथो वार्याणि ॥७॥
आ भारती भारतीभिः सजोषा इळा देवैर्मनुष्येभिरग्निः ।
सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक्तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं सदन्तु ॥८॥
तन्नस्तुरीपमध पोषयित्नु देव त्वष्टर्वि रराणः स्यस्व ।
यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षो युक्तग्रावा जायते देवकामः ॥९॥
वनस्पतेऽव सृजोप देवानग्निर्हविः शमिता सूदयाति ।
सेदु होता सत्यतरो यजाति यथा देवानां जनिमानि वेद ॥१०॥
आ याह्यग्ने समिधानो अर्वाङिन्द्रेण देवैः सरथं तुरेभिः ।
बर्हिर्न आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम् ॥११॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:47:38.8730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

धडक

  • स्त्रीपु . १ ( अक्षरशः व ल . ) तडाखा ; आघात ; धक्का ; थडक ; टक्कर . ( क्रि० मारणे ; घेणे ; लागणे ; बसणे ). धडक मारिली नारदा । - भज ११२ . २ ( ल . ) धडकी , भीति इ० कानी काळजाला बसणारा धक्का . ( क्रि० भरणे ). ३ ( व्यापार इ० कांत येणारी ) बूड ; ठोकर ; घस ; नुकसान . ( क्रि० बसणे ). 
  • क्रि.वि. ( हे ध्वन्यनुकारी क्रियाविशेषण अनेक प्रसंगी अनिर्बंधपणे योजितात . त्यामुळे याचा निश्चित असा एकच अर्थ देतां येत नाही . संदर्भावरुनच स्पष्ट अर्थ कळणे शक्य आहे ). ( व्यापक ) ( भय , शंका , दैव इ० कानी ) प्रवृत्तीचा , गतीचा , क्रियेचा संकोच , अवरोध , विराम न होतां ; थेट ; सरळ ; अविरोध ; न थांबतां ; एकदम ; सपाट्याने इ० . ( येणे , जाणे , मरणे इ० ). जसेः - महामारीने धडक माणसे मारतात . यांत धडक = असंख्यांत पणे असा अर्थ , तो चोर धडक घरांत शिरला . यांत धडक = न कचरतां , एकदम असा अर्थ ; तो वीर शत्रूवर धडक धांवतो . या वाक्यांत तो वीर शत्रूवर तुटून पडतो असा अर्थ . येणेप्रमाणे धडक बोलतो - चालतो - मारतो इ० काचे अर्थ ध्यानांत येतील . हा मार्ग धडक काशीस जातो . या वाक्यांत धडक = नीट , सरळ , थेट असा अर्थ संदर्भावरुन सहज कळेल . [ ध्व . ] 
RANDOM WORD

Did you know?

स्त्रिया पायात चांदीचे दागिने वापरतात, मग सोन्याचे कां नाही?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.