वैशेषिकसूत्रम् - भाग १९

‘ वैशेषिकसूत्रम् ’ या ग्रंथात महर्षी कणादांनी तत्वज्ञान अगदी सोपे करून सांगितले आहे.


कारणमिति द्रव्ये कार्यसमवायात् ॥१॥

संयोगाद्वा ॥२॥

कारणे समवायात् कर्माणि ॥३॥

तथा रूपे कारणैकार्थसमवायाच्च ॥४॥

कारणसमवायात् संयोगः पटस्य ॥५॥

कारणाकारणसमवायाच्च ॥६॥

संयुक्तसमवायादग्नेर्वैशेषिक -म् ॥७॥

दृष्टानां दृष्टप्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोगो ऽभ्युदयाय ॥८॥
तद्वचनादाम्नायस्य प्रमाण्यमिति ॥९॥

N/A

References : N/A
Last Updated : August 15, 2011

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP