TransLiteral Foundation

सामानुष्ठानः - मंत्र ४

उपासना विभागातील मंत्र सिद्ध केल्यास त्याची प्रचिती लगेचच मिळते, या विभागात अनुष्ठानासाठीचे मंत्र आहेत.


मंत्र ४
अथ नृसिंहप्रीतये स्तुत्यर्थं सत्यसाम सच्चिदानंदसाम च जपेत् ॥
ॐ ऋत सत्य्म पुरुषं नृकेसरि विग्रहं ॥
कृष्णापिङुलमूर्ध्वरेतं विरुपाक्षं शङ्करं नीललोहितं ॥
उमापतिः पशुपतिः पिनाकिनंह्यमिति द्युतिमीशानः सर्वाविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मा धिपतिर्ब्रह्मणादिपतिः ॥
इति सत्यसाम ॥ ॐ तस्मादिदं सामसच्चिदान्दमयं परं ब्रह्म तमेवं विद्वानमृत इह भवति ॥
इति सच्चिदानन्दसाम ॥ इति तृतीयः पटलः ॥ अथ श्रीनृसिंहं ध्यायेत् ॥ सत्यज्ञानेति यथोक्तरुपं ध्यायेत् ॥ अथ त्रैकालिका ध्यानानि ॥
क्षीरोदालयविद्रूमा चलनिभेस्यांतेनमोस्तद्विषेदोर्भिश्चक्रधनुर्वराभयभुते नागेंद्रमौलिलिषे ॥
भास्वन्नीलगलाय चोद‌‍भटसटायांकस्थद्माजुर्षें विष्वक्सृष्टिवशीकृतामृतदृशे सिंहासनायानिशम् ॥१॥
इति प्रातः ॥ क्षीराब्धिस्थो दधानो रथचरणगयो विद्युदाभः पिनाकम् ॥ वामोर्ध्वे मोक्षमुख्याखिलवरवरदो दक्षिणाधःकरेण ॥ वामांके हस्तदत्ता भयद्रुतकनकत्विट्‍स्वयं नीलकण्ठो ॥ भूयाल्लक्ष्मीनृसिंहो भुजंगफणिवृत्तो मत्कृते साभिमानः ॥२॥
इति मध्याह्रे ॥ नौमि क्षीराम्बुनिधिशयिनम पुर्णराकेशवर्णम् ॥ लक्ष्मीकान्तं करतललच्चापमिच्चापमिष्टाभयं च ॥ शेषच्छत्रं शाशिसुखमुखं नीलकण्ठं त्रिनेत्रम् ॥ शान्तेः पुष्टे र्विपदि तरणं कारणं श्रीनृसिंहम् ॥३॥
इति सायङ्काले ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-03-24T06:15:14.9600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

माधेजन-माधेजना बुद्धिहीना, आधीं पताळ मग डोणा

 • [ माधेजन = माध्यंदिन, यजुर्वेदी. पत्राळ - पत्रावळ. डोणा - द्रोण ] यजुर्वेदी प्रायः बुद्धिहीन मंद बुद्धीचे अशी समजूत. तसेंच त्याची पद्धत आधीं पत्रावळ लावून मग द्रोण लावण्याची असते. याच्या उलट ऋग्वेद्यांची पद्धत आधीं द्रोण लावून मग पत्रावळ लावावी. यजुर्वेद्यांच्या कोणा द्वेष्टया ऋग्वेद्यानें यजुर्वेद्याला चिडविण्यासाठीं ही निंदात्मक म्हण उपयोगांत आणली असावी. 
RANDOM WORD

Did you know?

How do I become a moderator on QnA?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Total Pages: 46,537
 • Hindi Pages: 4,555
 • Dictionaries: 44
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Marathi Pages: 27,517
 • Tags: 2,685
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,230
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.