ब्राह्मणांचे कसब - चाल दुसरी

हिंदुस्थानात ब्राह्मण सत्ताधारी होण्यापूर्वी या पुण्यक्षेत्री परशुरामाने महारांना महाअरीत पाताळी कसे घातले याविषयी हा पोवाडा.


॥ अभंग ॥
सोहोम कोहोस नाद इतक्यांत ॥
आला गृहतात जोशीबुवा ॥१॥
पुसे जन्मकाळ राशीचक्र मांडी ॥
चाळी बोटें कांडीं वेडा जैसा ॥२॥
न्याहाळुनी सर्व भोळया पित्या बोले ॥
मुळावरी आलें बाळ तुझ्या ॥३॥
कृत्रिम्याचे बोल पडतांच कानीं ॥
घाबरले मनीं विद्याहीन ॥४॥
माता बाळाकडे पाहुनिया रडे ॥
सर्व केले वेडे पाखांडयानें ॥५॥
पाहून ही संधि उपाय सुचवी ॥
जपास बसवी ब्राह्यणास ॥६॥
अनुष्ठानी दान ब्राह्यणांस करा ॥
आलें विघ्नवारा बसू नका ॥७॥
ग्रहधाक पीडा ह्यणे कर्ज काढूं ॥
भांडीकुंडी मोडूं सुखासाठीं ॥८॥
जप अनुष्ठान यथाविधि केला ॥
मूढ नागविला ग्रहमीर्षे ॥९॥
ताप येऊनीया तान्हे घाबरलें ॥
मृत्युपंथीं गेलें लागलेंच ॥१०॥
पुत्र उत्साहाच्या सुखसोहळ्याचा ॥
आनंद मुळीचा भंग केला ॥११॥
पोटें जाळूं नका लोकां फसवूनी ॥
देवा रागऊनी जोती म्हणे ॥१२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 18, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP