TransLiteral Foundation
p

personality cult

 स्त्री. व्यक्तिपूजा
व्यक्तिपूजा

Related Words

personality   personality integration   lifetime personality   personality organisation   personality cult   personality inventory   ectomorphic personality   endomorphic personality   personality questionnaire   viva voce and personality test   personality type   Minnesota Multiphasic Inventory of Personality   dual personality   mesomorphic personality   Sixteen Personality Factor Questionnaire   multiple personality   epileptoid personality   fertility cult   enquity cult (culture)   primitive cult   psychopathic personality disorder   personality disorder   secondary personality   personality disintegration   basic personality   sociopathic personality   personality dynamics   legal personality   inadequate personality   personality problem   personality reorganisation   alternating personality   raical personality   cattell's Factorial Theory of Personality   integration of personality   personality profile   cyclothymic personality   psychopathic personality   anal personality   personality promotion   primary personality   personality syndrome   personality inventoru   personality facet   momentary personality   authoritarian personality   paranoid personality   autistic personality   shut in personality   personality development   alternating personality   anal personality   authoritarian personality   autistic personality   basic personality   cattell's Factorial Theory of Personality   common personality   compulsive personality   cult   cult of the dead   cyclothymic personality   dual personality   ectomorphic personality   endomorphic personality   enquity cult (culture)   epileptoid personality   fertility cult   inadequate personality   integrated personality   integration of personality   legal personality   lifetime personality   mesomorphic personality   Minnesota Multiphasic Inventory of Personality   momentary personality   multiple personality   paranoid personality   personality   personality test   primary personality   primitive cult   psychopathic personality   raical personality   schizoid personality   secondary personality   shut in personality   sociopathic personality   viva voce and personality test   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

घात

 • पु. १ वध ; ठार मारणें ; उच्छेद ; संहार . पाता त्या उभयांस मी मज विधि घातास योजीतसे । - र ११ . २ आघात करणें ; आघात ; प्रहार ; मारा ; घाव ; तडाखा . - ज्ञा ३ . २१६ . धांवोनि हाणिती रथातें । एकेंचि घातें शतचूर्ण । - एरुस्व ८ . ४६ . ३ ( कामाचा , धंद्याचा , व्यवहाराचा , मसलतीचा , योजनेचा ) बिघाड ; चकाचूर ; नाश ; नासाडी ; विध्वंस ; उच्छेद ; ( एखाद्या मनुष्याचा ) नाश ; हानि ; नुकसान . ( क्रि० करणें ). म्हणऊनि आपणचि आपणपेया । घातु कीजतु असे धनंजया । - ज्ञा ६ . ७० . राहूचा घात केला विषसहजनिला कोण सेवील त्याला । [ सं . घात = वध , नाश ] ( वाप्र . ) घातणें - अक्रि . घात करणें ; मारणें . - शर . ( या शब्दापासून सामासिक शब्द वाटेल तसे साधिले आहेत . समासांत हा शब्द पूर्वपदीं ( अ ) अथवा ( आ ) उत्तरपदींहि योजतात . उ० ( अ ) आत्मघात ; पक्षघात ; प्राणघात ; सर्वस्वघात ; शस्त्रघात इ० . ( आ ) घातयोग ; घातकरण ; घातवेला ; घाततिथि इ० ( पहिल्या प्रकारांत या शब्दाचा नाश , प्रहार या अर्थी व दुसर्‍यांत अशुभ , अमंगल या अर्थी उपयोग होतो ). सामाशब्द - घातक , घातकी - वि . घातुक ; हिंसक ; मारक ; नाशकारक ; अनर्थकारक ; अपकारक ; अपायकारक ; नाश करणारा ; ठारे मारणारा . [ सं . ] 
 • पु. १ ( गणित ) समान संख्यांचा गुणाकार ; एका संख्येला त्याच संख्येनें गुणिलें असता त्यास त्या संख्येचा घात केला असें म्हणतात ; त्याच संख्येला त्याच संख्येनें गुणण्याची आवृत्ति अथवा त्या आवृत्तीच्या संख्येचा अंक , तीन या संख्येचा नऊ हा द्विघात व सत्तावीस हा त्रिघात आहे . [ सं . ] 
 • स्त्री. ( शेती इ० कांच्या कामांची , ऋतुपरत्वें येणार्‍या , पिकणार्‍या , धान्याची ) योग्य वेळ ; मोसम ; हंगाम . उ० पेरण्याची घात ; कापण्याची घात ; आंब्याची घात ; उंसाची घात ; लग्नाची घात इ० या दिवसांत उत्तरा व हस्त या पावसानें पेरणीस घात थोडी उशिरां आली आहे . - खेया १६ . [ ] ( वाप्र . ) 
 • ०करी वि. १ ठार मारणारा ; वध करणारा ; मारेकरी . २ उपद्रव करणारा ; अपायकारक ; नाशकारक ( वस्तु मनुष्य , जिंदगी ). [ घात + करणें ] 
More meanings
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

नमस्कार कोणी कोणास कसा करावा ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.