Dictionaries | References

होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ

प्रसंगीं क्षुल्लक वस्तूसहि महत्व येतें.

Related Words

दोन वेळा काम केलें सहज होतें चांगलें   केळ   दळायाला बसलें म्हणजे ओंवी आठवते   ज्ञानानें आत्मज्ञान होतें   अल्प पीडा मनीं आली तरी न मानी   खोटें बोलतां कष्‍ट होती, खरें बोलतां श्रम हरती   अभिमानें संकटें येती, दिमाखानें आशा भंग होती   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   लोककार्याचा मोबदला म्हणजे कार्य केल्याचा दाखला   भिजत कांबळें ठेवणें जड होतें   राव राव गेले रणीं आणि भागूबाईची आली पर्वणी   संशय म्हणजे चुकी   पुण्याची प्राप्ति म्हणजे पापाचरणाची निवृत्ति   जात्‍यावर बसले म्‍हणजे ओंवी सुचतें   झाली साठ, कीं आली काठीशीं गांठ   पहिला आघात म्हणजे निम्मे यश   मुंगीला पंख फुटलें म्हणजे मरायची निशाणी   जात्‍यावर बसले म्‍हणजे गीत आठवतें   कोणतेहि काम वगेनें होतें किंवा रगेनें होतें   घरीं आली मावशी, त्‍या दिवशीं एकादशी   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   आधीं होती पतिव्रता, मग झाली मुसळदेवता   दुधानें तोंड भाजलें म्हणजे मांजर ताक सुद्धा फुंकून पितें   होती वाट   म्हणजे   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   कावळ्याचें होतें हंसणें, बेडकाचा जातो जीव   करतां रोख व्यवहार, सधन होती सावकार   दुःखाची स्वारी येती, जिवा पुरेवाट होती   सुळीं द्यावयाची वेळ   अगुण सगुणा न छेडिती तरी सगुण उन्मत्त होती   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   निरवानिरवीची वेळ   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   दिसायला काम नाहीं आणि बसावयाला वेळ नाहीं   जशी नदी असेल तसे नदीचें पात्र तयार होतें   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   जेथें नखानें काम होतें तेथे कुर्‍हाड (कशास) येते?   हंडींत असलं म्हणजे लांडीला झोंप नाहीं   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   आली धाड महारवाड्यावर   आली लागून ओलि गेलि   सासरीं आली, चूत विसरली   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   सकाळचा रामराम म्हणजे मृत्यूचेंच बोलावणें होय   काळीची सफेद झाली, पण अक्‍कल नाही आली   आडवे आले म्हणजे पोटचे देखील कापून काढले पाहिजे   रस्त्याची वटवट रिकामी, घरीं आली मामी   करनकर्‍याचा वसा, घरांत आली अवदसा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP