Dictionaries | References

होता देवाच्या भेटी, तेणें तुटती जन्माच्या गांठी

परमेश्र्वराची भेट झाल्यास जन्म मरणाच्या फेर्‍यांतून मुक्तता होते.

Related Words

जिवाच्या गांठी बांधणें   होता देवाच्या भेटी, तेणें तुटती जन्माच्या गांठी   भेटी   भंवयांस गांठी घालणें or भंवया चढविणें   होता कीं नव्हता करणें   आधीं होता वाघ्या। मग (दैवयोगें) झाला पारया।। त्याचा येळकोट राहीना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आधीं होता मठ, त्याला घातला तट   आधीं होता मठ, त्याला बांधला तट   होता   होता जिवा म्हणून बचला-वांचला शिवा   बुधे भेटी, ने फेरी नहीं भेटी   सासरचे बोल, रेशमाच्या गांठी   पोटाला गांठी देणें   महानुभावांचा संगु जोडे, तेणें धर्मु घडे   सात गांठी देऊन ठेवणें   होता काळ   गांठी   नित्य नेमें शांति वाढे, तणें तुटती पवाडे   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   देवाच्या नांवें संसार, हलका होतो दुःखभार   दारू, जुवा, रंडीबाजी, तेणें लोकीं इतराजी   आर्जवी फुलवितो, तेणें यजमान नाचतो   करी भूमी उत्‍पन्न, तेणें राजा रंकाचे पोषण   सार्‍या रात सांगितली गीता, रातचा गोंधळ बरा होता   आपले अपराध स्मर, (तेणें) दुसर्‍याचे विसर   आधीं होता (ग्राम) जोशी। मग झाला मोकाशी (राज्यपद आलें त्याशीं) ।। त्याचें पंचांग राहिना। मूळ स्वभाव जाईना।।   भंवयास गांठी, तोंडास मिठी   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   दुकान चांगलें संभाळ, तेणें होईल उदयकाळ   गाढवापुढें वाचली गीता, कालचा-रात्रीचा गोंधळ बरा होता   अपकारीं देतां उत्तेजन तेणें होय दुजें नुकसान   बुधे वलावी बेटी ते कदी न आपने भेटी   बैल नेला बाजारीं, तेणें हातावर दिल्या तुरी   कल्‍पवृक्षाखाली बसून झोळीला गांठी कां द्याव्या?   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   ब्रह्मदेवानें दिलेल्या गांठी   ब्रम्ह्याच्या गांठी, मग कां कपाळाला आंठी   होता माल   पिंड ब्रह्मांडी भजन: तेणें शमे विघ्न:   अपमानाच्या पोटीं होती स्वातंत्र्याच्या भेटी   मनाच्या खोडी, तेणें वाढती चरफडी   दोघींकडे फजीत पावला, तेणें झाला बावळा   ईश्र्वर होता पाठमोरा, नसतीं विघ्नें येती घरा   बाजीराव होणार होता, पण कोंबडा पादला   नम्र झाला भूतां। तेणें कोंडिलें अनंता।   जो संसारी नांदला, तेणें सुचविलें देवाला   गाढवापुढे वाचली गीता, कालचा गोंधळ बरा होता   बुढ्ढा - बाला बराबर होता हैं   आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP