Dictionaries | References

हेंगाडा कुणबी दूणा राबे, धन्याला खर्च फार लागे

अजाण-अडाणी कुणबी पहा.

Related Words

हेंगाडा   कारभार्‍याला लोणी, गड्याला ताक, कारकुनाला बेरी धन्याला धाक   निर्वाह खर्च   उथळ पाण्याला खळाळी फार व दुबळें माणसास बढाई फार   तरुण फार मरतात, नंतर म्‍हातारे जातात   अस्सीकी आदा, चौरसीका खर्च   कुणबी मेला भुतानें, ब्राह्मण मेला वातानें   आदाय (अ. दा) पाहून खर्च करावा   हारा होरा देव्हारा फार दिवस चालत नाहीं   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   ज्‍याची लागे चाड, तो उडे सात माड (ताडमाड)   फार   कुणबी माजला, मराठा झाला   खर्च लागे निरंतर, मिळकतीस नाही आधार   कृपणास दुप्पट खर्च   उथळ पाण्याला खळाळी फार, खोल नदीची गति मंदवार   पहिलटकरणीचे डोहाळेच फार   कुणबी गांठावा उपाशीं नि बामण गांठावा पोटाशीं   पेलाअ लागे ओठा, पण दैव मारी सोटा   कुणबी दिवाळीस शहाणा होतो   जें फार भुंकतें, तें चावरें नसतें   जगांत मेलेले लोक फार, जीवंत असे थोडे   एका व्यसनास लागे, दोघांचे पोट भागे   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   जिस तन लागे, वही जाने   अधीर आणि अज्ञानी कपटी असती फार मनीं   कर्ज फार त्‍याला लाज नाहीं, उवा फार त्‍याला खाज नाहीं   आंब्याची कोय तुरट लागे आणि रस गोड लागे   जेथे फार पुंजी, तेथें फार काळजी   जेथें फार खाणें, तेथें फार दुखणें   खोटे लोकांना साक्षी फार मिळतात   धन्याला धत्तोरा आणि चाकराला, चोराला मलीदा   धन्याला घाव आणि प्रेमाला वाव   नारायणीं जरी झालें तें ओंगळ। करावा संभाळ, लागे त्याचा॥   जवळ नाहीं पैका, बाजार लागे फिका   बारा भाईकी खेती, बारा भाईची खती, धुपटणा लागे हाती   दादल्यापरीस बाईल मोठी, मुसळ घेऊन लागे पाठी   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   चोराची गोष्‍ट, मूर्खा लागे मिष्‍ट   शिव्या देऊं लागे:   अवगुणी - अवगुणी जरी झालें तें ओंगळ । करावा सांभाळ लागे त्याचा   बाष्कळ जमा व पुष्कळ खर्च   असा कुणबी हाट्या, वाटेवर लावी कांट्या   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   निषिद्ध वस्तूवर आवड फार   कडवे झाडाला बहु बाज, आणि म्‍हातार्‍या माणसाला फार खाज   घुसळतीपेक्षां उकळतीच्या घरीं फार   जेथें कायदे फार, तेथें दोष अनिवार   चतुराला चिंता फार, मूर्खा नाहीं लाज, सब घोडे बारा टक्‍के, पोट भरले नाही काज   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   अंगीं न लागे चोरीचा ठाव तोंवरी चोर दिसे साव   अडाणी कुणबी दुप्पट (दुणा) राबे - अडाणी ० कृपणाला वरु लागे   अडाणी कुणबी दुप्पट राबे   अति भूक लागे ज्याला कालवणहि नको त्याला   अदा पाहून खर्च करणें   अनुभवानुसार चातुर्य तें वाढतें फार   अपूर्ण - अपूर्ण घागरीस डबडब फार   अवगुणी - अवगुणी जरी झालें तें ओंगळ । करावा सांभाळ लागे त्याचा   अस्सीकी आदा, चौरसीका खर्च   अहंकाराचे मुळे, ज्ञानास लागे खुळें   अहेव लागे रंडकीच्या पायीं, मजसारखी होग बाई   आगें मागें, बाळ रांगू लागे   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   आंब्याची कोय तुरट लागे आणि रस गोड लागे   आळशास दुणें काम आणि कृपणास दुणा खर्च   आळशास दुण काम, लोभ्‍यास दुणा खर्च   इजापत खर्च   उथळ पाण्याला खळाळी फार व दुबळें माणसास बढाई फार   उद्योगी मनुष्य भागे, गाढ मूढ निद्रा लागे   ऋतु प्राप्त झाल्यावरी पतीची इच्छा लागे   एक शेर विद्या आली जरी, दहा शेर अक्कल लागे वरी   एका चुकी मागें, दुसरी लागे   एका व्यसनास लागे, दोघांचे पोट भागे   कुणबी   कृपणास दुप्पट खर्च   कर्ज केल्‍यामागें, खोटें बोलावें लागे   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   कामा लागे लौकर, शेती वाढे भराभर   खर्च   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   खर्च लागे निरंतर, मिळकतीस नाही आधार   खेळणारापेक्षां पाहाणारे फार   गरज लागे त्‍या वेळे, मित्राची परीक्षा कळे   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   चांगले केल्‍याचें स्‍मरण, गोड लागे मनीं   चांगले मालास जाहिरात न लागे   चिल्लर खर्च   चोराची गोष्‍ट, मूर्खा लागे मिष्‍ट   चोरीस जाय असा नाहीं अर्थ, त्‍यास झोंप लागे स्‍वस्‍थ   छडी लागे चमचम (छमछम), विद्या येई घमघम, छडी काही लागेना विद्या काही येईना, छडीवर पडली सावली आम्‍हांस विद्या पावली   ज्‍याची लागे चाड, तो उडे ताड माड   ज्‍याची लागे चाड, तो उडे सात माड (ताडमाड)   जवळ नाहीं पैका, बाजार लागे फिका   जाणतें लेकरूं। माता लागे दूरी धरूं।।   जिस तन लागे, वही जाने   जो भिऊन वागे, त्‍याचे मागे देव लागे   डोंगर करती आटापिटा, हातीं लागे उंदीर पोरटा   तीन चव्वल खर्च होणें   तीन टक्‍के आदा व त्रेपन टक्‍के खर्च   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP