Dictionaries | References

हुंडा बैल

( ल.) मूर्ख माणूस.

Related Words

बैल   हुंडा   खांद्याचा बैल   नाथीचा बैल   काढा तुमचा देव्हारा, पुजूं द्या माझा लांडा बैल   कापूस खाल्‍लो चोटान, बैल खाल्‍ले बैलान   उटा तो बैल घोणी घॅता   म्हातारा बैल गुणवंता, वृद्धाचारी पतिव्रता   ठेंचलेला बैल   बैल गाभणा, तर म्हणे नववा महिना   सांगोसाचा बैल किवणानें मेला   हुंडा घेऊन लग्न करणें   लागिन्या बैल   बैल शेणल्या कानाकडेन घांटी वाजतात   बैल नेला बाजारीं, तेणें हातावर दिल्या तुरी   बैल खोके रस्सी लाये   दोघे जोडीचे, बैल गाडीचे   तेल पाहिजे दिव्याला, बैल घरी घाण्याला   अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा   बाप मरेगे जब (और) बैल बाटेंगे   बैल गेला न्‌ झोपा केला   बैलानें बैल खाल्ला, प्रजापतीनें कापूस खाल्ला   भाडयाचा बैल   लष्कर सैल, इन्फंट्री बैल आणि पोलीस करील तें होईल   लांडा बैल हातीं आला तर चोराचा तोटा काय झाला?   कच्च्या धाग्‍याचें बंधन सैल, कैसा आकळे दांडगा बैल   हुंडा बैल   पुठ्ठ्याला शेण चोपडून मला कोठीचा बैल म्हणा   नाथाचा बैल   बाप मरेल बैल वांटा पडेल   तेल्‍याचा बैल, सदा अंधळा   गाढव मारतो लाथा, बैल मारतो शिंग   बैल आंत बाहेर घालणें   तुझा मंत्र नोहे बरा, माझा बैल चुके मोर्‍हा   खोबर्‍याचो बैल चालता बरो   तेल्‍याचो बैल मेलो, बोंब मार बामणा   राव राबताहेत, बैल कापताहेत   तेल्‍याचा मेला बैल, आणि परटीण जाते सती   शेट शाहाणा आणि बैल पाठवळ   सांगण्याचे सांगणी आणि बैल गेले रांगणी   भूषण माझ्या बापाचा, गाडी बैल लोकाचा   गाय घोरे गोठा भरे, बैल घोरे धनी मरे   राखण न करणारा कुत्रा, निकामी बैल व भारभूत झालेला मनुष्य हे नेहमीं कुटुंबाचे शत्रु आहेत   रहाटाचा बैल सदोदित वाहे पाणी   शेट शहाणे आणि बैल पाठगे   बैल गाईस दाखविणें   शेट शहाणा आणि बैल पाठवळ   बैल गाभणा, तरी तेरावा महिना   बैल गेला, झांपा केला   तासाआड बैल आणि दिसाआड बायको, मारावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP