Dictionaries | References

हात घशांत घातला तरी कोरडाच

कितीहि मदत केली तरी आपला बेईमान ! कृतज्ञ माणसाबद्दल म्हणतात.

Related Words

हात घशांत घातला तरी कोरडाच   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   निसुकाचे गांडींत (अंगावर) घातला पाला, म्हणे थंड झाला आणखी घाला   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   किसका हात चले, किसकी जबान चले   हात पडणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   घशांत हात घातला, परंतु सुका   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   पाणबुडो बुडलो तरी सांदन विसरना   हात कापून देणें   हात फिरणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हातावर हात मारुन पळून जाणें   नाकीं नाहीं कांटा आणि कोरडाच ताठा   दगड बारा वर्षें पाण्यांत राहिला तरी कोरडाच (निघाला)   अंधळें मुला उपयोगी नातरी आई बाप डोळे चांगले तरी   अनेक कल्पना मनीं करी त्याचें एकहि सत्य न घडे तरी   अविचारें न्याय करी, पश्र्चात्ताप पावे तरी   अस्तमान होय तोंवरी, न कळे काय होईल तरी   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   किती तरी   गेला बाजार तरी   दगड बारा वर्षें पाण्यांत राहिला तरी कोरडाच (निघाला)   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   नाकीं नाहीं कांटा आणि कोरडाच ताठा   ना तरी   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   वाताहत-हात   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.