Dictionaries | References

हात गोड कीं हाट गोड

हाट पहा.

Related Words

हात गोड कीं हाट गोड   कडू बोलून दान दिल्‍यापेक्षां गोड बोलून नकार दिलेला बरा   हात गोड कीं हाट गोड   गोड गोड बोलतो, लहान मोठ्या ठकवितो   आलस्याक बिकंडं भाजि म्हळ्यारि, हरियि खाल्यारि गोड   पातक आगमीं गोड, निर्गमीं कडू   सकळ-सकळ घालावें पोटीं, गोड बोलावें होटीं   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   गोड ना जाल्‍यार गोडासारखें उतर ना?   किसका हात चले, किसकी जबान चले   लेकाचें निघालें वर्‍हाड, कीं सासूनें करावें वेगळें बिर्‍हाड   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   गूळ घातले तसे गोड   गोड करतां भाषण, मूर्ख होय हर्षायमान   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   सळो कीं पळो असें होणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   आवडत्याचा शेंबूड गोड   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   खिळे खातांना गोड वाटतात, पण हगतांना समजेल   मानाचें पान गोड   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   आई गोड की खाई गोड   आडांत कडू तर पोहर्‍यांत कुठलं गोड   आवडत्याक मसण गोड   आवडत्याचा शेंबूड गोड   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   कीं   गूळ घातले तसे गोड   गवळवाडा-हाट   गोड   ज्‍याचें वेड, त्‍याला गोड   दुभत्या गाईच्या (म्हशीच्या) लाथा गोड   दुभत्‍या गायीच्या लाथा गोड   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   नावडतीचें मीठ अळणी, आवडतीचा शेंबूड गोड   नितांतल्याला मसण गोड   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   मधली गेली खोड, तर दादला बायली गोड   लाळेन चणे गोड   वरलीं जड, सोयरीक गोड   वाढल्यापेक्षां चहाडले गोड   वाताहत-हात   सलामीचा हात   हाट-हाट गोड कीं हात गोड   हात टाकणें   हाताचा जड तोंडाचा गोड   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.