Dictionaries | References

हात गोड कीं हाट गोड

हाट पहा.

Related Words

आंबो गोड म्हून, तुंबो गोड न्हय   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   आवडत्याक मसण गोड   ऊंस गोड झाला म्हणून काय मुळ्यासुद्धां खावा?   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   कीं   पोट कीं पट्टण   पाठीवर हात फिरविणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   ओटी जड, पाहुणा गोड   हात चोळणें   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   दगडाखालीं हात सांपडणें   अंधके हात बटेर   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   शेंडी तुटो कीं पारंभी तुटो   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर हात लावणें   हूं कीं चूं म्हणणें   हाताचा जड तोंडाचा गोड   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   लक्षेश्वर कीं भिक्षेश्वर   कंठास हात लावणें   गोड गळा   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   छत्रपति कीं पत्तरपति   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   सो हाट एक ओटेका काठ   जात तशी बात, पैसा तसा हाट   जावें रंगीनें, कीं जावें वगीनें   आळसाची चाल इतकी मंद असते कीं, संकटें त्याला तेव्हांच गांठतात   घर फिरलें कीं घराचे वांसे फिरतात   दोन अलीकडे कीं पलीकडें   झाली साठ, कीं आली काठीशीं गांठ   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   तीन धोंडे मांडले कीं त्रिभुवन आठवतें   डोळे, नाक, हात चिपणें   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP