Dictionaries | References

हात ओला तर मित्र भला

जोपर्यंत आपल्याजवळ संपत्ति असेल व आपणाकडून काहीं प्राप्ति होण्याची आशा असेल तोपर्यंतच आपणाशीं आपले मित्र नीट वागतात. तसें नसलें कीं, विचारीत नाहींसे होतात. ( गु.) हाथ ओला तब जग भला.

Related Words

हात ओला तर मित्र भला   किसका हात चले, किसकी जबान चले   देवावर हात ठेवणें   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   भला   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   आज मला, तर उद्या तुला   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   हात कापून देणें   नादान दोस्तसे, दाना दुशमन भला   भला-भला घेणें   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   घर भले की आपण भला   जांवई माझा भला, लेक बाईलबुद्ध्‌या झाला   हात ओला, तर मैत्र भला   आप भला तो जग भला   आपण भला तो जग भला   आला भला, भावकाईला टोला   आला-ली-लें गेला-भला   कोल्‍हा आणि बुद्धीला भला   खेळात ठकवितो, तो व्यवहारीं भला नसतो   जया जवळ नाहीं पैसाः तो भला मानुस केसाः   जो बायकोशी चांगला (भला), तो खाई दहीकाला-दूधकाला   दळतांना घट्टा पडला, म्हणे मी भला वागविला   नादान दोस्तसे, दाना दुशमन भला   पाटीलबुवा भला, तर प्यादा लावून दिला   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   बायको भली तर नवरा भला   भला करेगा, भला पावेगा   भला विचार ठणठणपाळ   भलाकर भला होवेगा, सवदा कर नफा पावेगा   मन मिलेसो मेला, चित्त मिलेसो चेला, नहीं तो अकेला भला   मी भला वाणी, जग देतें गार्‍हाणीं   राम भला रावण भला, जागा आपल्या हिताला   सुरतेचा भला, कमरेचा ढिला   हलामला-हला मला दिवस भला, धनी मेला तर बोडा गेला   हाडाचा खरा चांगला भला   आपण भला तो जग भला   आप भला तो जग भला   आला भला, भावकाईला टोला   आला-ली-लें गेला-भला   एक एक बात, नऊ नऊ हात   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   कृत्रिम मित्र   करडा हात   कोल्‍हा आणि बुद्धीला भला   खेळात ठकवितो, तो व्यवहारीं भला नसतो   घर भले की आपण भला   जया जवळ नाहीं पैसाः तो भला मानुस केसाः   जांवई माझा भला, लेक बाईलबुद्ध्‌या झाला   जो बायकोशी चांगला (भला), तो खाई दहीकाला-दूधकाला   दळतांना घट्टा पडला, म्हणे मी भला वागविला   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   नादान दोस्तसे, दाना दुशमन भला   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   पाटीलबुवा भला, तर प्यादा लावून दिला   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बायको भली तर नवरा भला   बोंबलणें-बोंबलता हात   भुरंगीं कितलीं असत, तर असत शकिक जायशीं   भला   भला करेगा, भला पावेगा   भलाकर भला होवेगा, सवदा कर नफा पावेगा   भला-भला घेणें   भला विचार ठणठणपाळ   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   मन मिलेसो मेला, चित्त मिलेसो चेला, नहीं तो अकेला भला   मित्र II.   मित्र III.   मित्र IV.   मी भला वाणी, जग देतें गार्‍हाणीं   राम भला रावण भला, जागा आपल्या हिताला   लंगोटीयार-मित्र   लागल्या मघा तर सांधीकोनीं हगा, न लागल्या मघा तर ढगाकडे बघा   वाताहत-हात   सुरतेचा भला, कमरेचा ढिला   सवकणें-सवकला कोल्हा, गू खातो ओला   हलामला-हला मला दिवस भला, धनी मेला तर बोडा गेला   हाडाचा खरा चांगला भला   हात ओला, तर मैत्र भला   हात ओला होणें   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.