Dictionaries | References

हात ओला तर मित्र भला

जोपर्यंत आपल्याजवळ संपत्ति असेल व आपणाकडून काहीं प्राप्ति होण्याची आशा असेल तोपर्यंतच आपणाशीं आपले मित्र नीट वागतात. तसें नसलें कीं, विचारीत नाहींसे होतात. ( गु.) हाथ ओला तब जग भला.

Related Words

कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   असेल दाम तर उचललें (उरकले) काम   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   हात चोळणें   दोनय्‍ चुली सारख्यो तर मायधुवो लाडक्यो   गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   बायको शहाणी असली तर संसार, नाहींतर विपचार   दगडाखालीं हात सांपडणें   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   अंधके हात बटेर   शेतकरी सुखी तर जग सुखी   साधली तर बुडी, नाहींतर उडी   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   धरलें तर चावतें नी सोडलें तर अंगावर येतें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   व्हावा चांद नाहीं तर राहावें वांझ   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   पिकेल डोण, तर खाईल कोण   कंठास हात लावणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   कृत्रिम मित्र   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   (जिभेचा) हात फाटणें   देईल दाता, तर खाईल मागता   पडेल हस्त, तर पिकेल मस्त   असतील शितें तर मिळतील भुतें   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   मनावर धरील तर वाघाला मारील   भटा तुझें वर्म काय तर कापसाचें जानू   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   पडेल हस्त तर कुळंबी मस्त   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP