TransLiteral Foundation

हातीं नाहीं दाम, मग कोण करतो काम

आपल्याजवळ पैसा नसेल तर आपलें काम कोण ऐकेल ?

Related Words

द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   उचललेले काम   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   ब्रम्ह्याचा लिखा, सटवीचा टांका, त्यास कोण देईल झोंका   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   बसूं जाणे त्याला ऊठ कोण म्हणे   अंगठे दाम   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   निजलेल्याला कोणी उठवील, जाग्याला कोण उठवील?   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   नाजूक काम   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   अभिमानाचे मागोमाग, द्वेष करतो पाठलाग   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   आधी खेळीमेळी, मग गदारोळी   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   आधी दिवाळी मग शिमगा   रोज मरे त्याला कोण रडे   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   अक्कलेनें काम होतें, बहुतां हातीं थोडें येतें   अंगें केलें तें काम पदरीं असे तो दाम   अंगठे दाम   अंगठयाचा मान,अंगठे दाबणी,अंगठे दाम   अगत्‍याचें काम स्‍वतः करावें   अंग मेहेनतीचें काम तेणें मिळे आराम   अंगीं असतां पराक्र, करूं नये हलकें काम   अंगीं असेल तें काम आणि पदरीं असेल तो दाम   अंगी असेल तें काम, पदरीं असेल तो दाम   अटींचें काम   अडवून कोणीं धरलें तरी काम न राहें त्याच्यामुळें   अणीबाणीचें काम   अबिल खेळूं काम तबिल खेळूं   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   अल्प यत्नानें थोर काम होत नाहीं   अशक्त असतांना, काम न होय जाणा   असेल दाम तर उचललें (उरकले) काम   आगे काम, पीछे दाम   आगे काम, पीछे राम   आजीचें काम सरेना आणि कंबर उभी राहीना   आप करे सो काम, पदरी होय सो दाम (हाथ लगै सो दाम)   आप करे सो काम, पल्लो होय सो दाम   आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम   आपण व्हावें ऐसे म्हणतों, ईश्र्वर इच्छी तैसे करतो   आपुन करी ते काम, गांठीं असा तो दाम   आपना वही जो आपने काम आवे   आपलें काम आणि देवाचें नांव   आपले काम आपण करणें, दुसर्‍यावर चित्त न देणें   आळशास दुणें काम आणि कृपणास दुणा खर्च   आळशास दुण काम, लोभ्‍यास दुणा खर्च   आळशास दुणें काम व लोभ्यास (कृपणास) दुणा (तिप्पट) ख   आळसें काम नासतें   आसल्यार सगलिं आसात ना जाल्यार कोण ना   उचललेले काम   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   उण्या कामा दुणे दाम, आळशी माणसाला दुप्पट काम   उण्या माणसा दुणें काम   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   उद्यांवर काम, न लोटावें हें उत्तम   उपयोगी आणि सुंदर, त्यांचे काम निरंतर   उपाध्येपणाचें कान ब्राह्मणाला, लढाईचे काम क्षत्रियाला   उभें काम   उस्ताद बैठे पास, काम आवे रास   एक काम एके वेळीं, दोन्ही नाहीं त्याच काळीं   एक काम, दोन काज   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   एकाचे पाहून दुसरा करतो   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   ओछेसे खुदा काम न डाले   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

V groove drum

 • V खाच रंभ 
 • V गाळा रंभ 
 • V खाच विरंभ, V गाळा विरंभ 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

चित्त आणि मन एकच आहे काय?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.