Dictionaries | References

हातापायासाठीं, ठेवा कांहीं गांठीं

मनुष्याचे जोपर्यंत हातपाय चालत आहेत तोंपर्यंत त्याचें सर्व यथास्थित चालत असतें
पण ते थकले म्हणजे कठिण पडतें याकरितां हातपाय थकल्यावर काय करावयाचें याची योजना कांहीं तरी केलीं पाहिजे.

Related Words

मूर्ख कांहीं सुचवितो, सुज्ञा उपयोग होतो   वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   पैसे कांहीं झाडाला लागत नाहींत   शेजीनें कोंबडा झांकला म्हणून कांहीं उघाडण्याचें राहत नाहीं   रागीट स्वभावाचा, कांहीं ना उपयोगाचा   महानुभाव झालाः सर्व कांहीं सोडला   कांहीं न होतेला   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   कांहीं नव्हतेला   कांहीं कांहीं   काका मामा म्हणावें, गांठीं असेल तें द्यावें   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   अनेक पिढयापासून लौकिक, स्नेहसंबंध किंवा कांहीं चांगले अथवा वाईट गुण वगैरे असलेला   कांहीं एक न लागणें   कांहीं आपाचें बळ, कांहीं बापाचें बळ   कांहीं बोलों नये ऐसें   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   खर्‍याला कांहीं भय नाहीं   प्रेम आणि युद्ध यांत कांहीं केलें तरी चालतें   अक्कल ठेवा चांगली, नाहीं तर होईल बावली   असून गांठीं, न खाय पुरते पोटीं   कुपणाचा पैका गांठीं, देतां प्राण येतो कंठीं   समिधा फुलें दुरवा, हा ब्राह्मणाचा ठेवा   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   रोकड गांठीं, इजत मोठी   झाडें लावा, बागा मुलांनातवां ठेवा   आपुन करी ते काम, गांठीं असा तो दाम   आशा मेल्यावरी, कांहीं न राहे माघारी   कांहीं मेळवी, मग जेवी   कशांत कांहीं नाहीं, बुधवारचें लग्‍न   नायकिणींच्या कांहीं खाणी नसतात   राजाला राज्य (राज्यपद) मिळालें तरी बटकीचें बटिकपण कांहीं सुटत नाहीं   गुळाची गोडी कांहीं खाल्‍ल्‍यावांचून समजणार आहे?   कसबिणींच्या कांहीं खाणी नसतात   खालीं लवावें तर कांहीं मिळावें   नव्हे कर्म ना धर्म ना योग कांहीं ।   धारण आणि मरण कांहीं कळत नाहीं   दुःखास उपाय कांहीं, शांतीशिवाय नाहीं   राजाला आला चांदकोत, बटकी कांहीं सुटेना   मथुरेचा पेढा कांहीं निराळा   जिवाची केली लाही, त्‍याचें तुला कांहीं नाहीं   काम कांहीं सरेना, फुरसत कांही मिळेना   पोटासाठीं अंगीकारी भिक्षा, ती कांहीं महानुभावी दीक्षा?   अपराध नसतां कांहीं क्षमेचें कारण नाहीं   जो जातांना त्‍वरा करतो, तो घेतांना कांहीं विसरतो   कशाला कांहीं घडे, सासूसाठी जांवाई रडे   सुज्ञ दुष्टाचे हातीं, सत्ता कांहीं न देती   न मिळे भीक, तर कांहीं तरी शीक   कांहीं नसो पण पाटील दादला असो   कामांत चूर दिसती, कांहीं करीत नसती   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP