Dictionaries | References

हाताने होईना मुळा, तोंडाचा जाईना चाळा

स्वतःच्या कडून काहींच कर्तृत्व होत नाहीं पण ज्याच्या तोंडाची टकळी मात्र सारखी चालू असते. अंगानें दुर्बळ असल्यामुळें ज्याचें बल केवळ तोंडांत आलेले असतें असा मनुष्य या म्हणीनें दर्शविला जातो.

Related Words

चाळा   तोंडाचा   चाळा लावणें   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   पुरुषांचा डोळा आणि स्त्रियांचा चाळा   पोर होईना व सवत साहीना   मूळ स्वभाव जाईना। त्याचे एळकोट राहीना॥   बोहल्यावर का रंडकी होईना, भटास दक्षिणा मिळण्याशीं कारण   मुळा   जेवणारानें मांडला थाळा, पण वाढणारणीचा जाईना चाळा   दानें गरिबी येईना, दैन्य चोरीनें जाईना, द्रव्यानें शहाणा होईना, अलंकारें मान मिळेना   जेवणारानें मांडला थाळा, पण वाढणाराचा जाईना चाळा   आयनाचे बयना, घेतल्याबिगर जाईना   हाताचा जड तोंडाचा गोड   जेवणारानें पसरला थाळा, पण वाढणाराचा जाईना चाळा   तोंडाचा पालट   जेवणारानें पसरला थाळा, पण वाढणारणीचा जाईना चाळा   देवपूजेचा कंटाळा। हातीं सोंगटयांचा चाळा।   पोटांत भूक माईना, तोंडांत घास जाईना   उष्टया हाताने कावळा न मारणें   आपण करी चाळा, बोल ठेवी कपाळा   हातानें होईना, तोंड घेतें, करते घाई   मुळा मुहूर्ती   एक फुलाने माळा जाईना, एक झाडानें रान जाइना   होईना कांहीं आन्‍ जिवाची लाही   स्नानसंध्येच कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   माथ्याचें दुखणें बरें होईना मुगुटानें, पायाचें न सुवर्ण जोडयानें   पोराचे गांडीचा आणि चहाडाचे तोंडाचा विश्वास नाही   मा मुळा, बाप गाजर, बेटा निकला समशेर बहादूर   सवत साहीना आणि लेंकरुं होईना   ज्‍याचे त्‍याला होईना, पाहुणा दळून का खाईना   पादर्‍याचें गांडीचा आणि लहांचराच्या तोंडाचा विश्वास नाहीं   वरवडा भोळाः अंतरीं चाळा   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   स्नानसंध्येच कंटाळा, हातीं सोंगटीचा चाळा   भूक मावेना आणि पोटांत जाईना   गाणाराचा गळा आणि नाचणाराचा चाळा, झाकत नाहीं   हातीं पायीं चाळा, बोल ठेवी कपाळा   येईना न् जाईना आणि उगीचहि राहीना   डोहाच्या ठिकाणीं डोहच पडतील, निवळ जाईना आणि गढूळ येईना   वखट्या तोंडाचा   भंग करी रंग, अफू करी चाळा, तमाखू बापडा भोळा   मूळ स्वभाव जाईना   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   जीव जाईना म्‍हणून हातपाय खोडावे   लग्न केल्याशिवाय पिशे वचना, पिशे गेल्याशिवाय लग्न जाईना   जीव जाईना म्‍हणून हातपाय खोडतो   रंग भोळा, पोटीं चाळा   आधीं होता (ग्राम) जोशी। मग झाला मोकाशी (राज्यपद आलें त्याशीं) ।। त्याचें पंचांग राहिना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आधीं होता वाघ्या। मग (दैवयोगें) झाला पारया।। त्याचा येळकोट राहीना। मूळ स्वभाव जाईना।।   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP