Dictionaries | References

हातगुण भो वरो, भांगार आपळ्यारि माती जाता

( गो.) सोन्याला शिवला तर त्याची माती होते अशा हातगुणाचा माणूस.

Related Words

हातगुण भो वरो, भांगार आपळ्यारि माती जाता   माती   माती होणें   माती करणें   भांगार   माती टाकणें-घालणें-लोटणें   दंडाला माती लावणें   (वर) माती ओढणें   नात तशी पोती, खाण तशी माती   जातीसाठी खाती माती   तीन वाटेची माती न मिळणें   पोटीं माती पडणें   फोंडा-फोंडा माती फोंडा पावना   सुखांत माती कालविणें   डोळ्यात धूळ-माती घालणें-फेकणें   नखाला माती न लागणें   खाण तशी माती, गहूं तशी रोटी   छातीवर माती लावणें   हातगुण   संसारांत माती कालवणें   अति तेथें माती   आं कॅल्लँ तॉण, हांस्कय् जाता, रडूंकय जाता   उंबर्‍याची साल काढणें, उंबर्‍याला माती राहूं न देणें   जित्‍या रोटी, मेल्‍या (मूठ) माती   ताटाबरोबर कांठहि जाता   दुसर्‍याच्या पुढल्या पानास माती घालूं नये   कान खावचें भांगार नाका, मान वळ कुवंचो मुंडासु नाका   खांकून खांकून गांवकार जाता   यात्रे गेलेल्याक मुंडण जाता   हून्नारी-हुन्नारी हून केल्यारी काम ससार जाता   हें काय आहे बाई ! तर आहे मसणवटींतील माती   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   ओलतीका पानी बुलंदी नही जाता   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   क्षणिकसुख आणि देहाची माती   गुणाची माती करणें   गेलें घाटीं, झाली माती   जाती तशी पुती, खाण तशी माती   जातीसाठी खाती माती   जित्या रोटी आणि मेल्या माती   जित्‍या रोटी, मेल्‍या (मूठ) माती   नज जायना, हागूं जाता   भांगार   मसणाक वतरीच मसण खांब जाता   माती करणें   यात्रे गेलेल्याक मुंडण जाता   वरो   हातगुण   हाशील कॅल्या वाशील जाता   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.