Dictionaries | References

हातखुरपणीचें लोणी

हातखुरप्या नारळाचें खोबरे.

Related Words

हातखुरपणीचें लोणी   लोणी   लोणी दुधताक, पळवी रोगाचा धाक   पाण्यावर लोणी काढणें   बाळपण-बाळपणाचें लोणी   लोणी लावणें   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   दंवावयलें लोणी काढून संसार करणें   लोणी-लोणी खाऊन ताक देणें   आडवे बोट घातल्याशिवाय लोणी (तूप) निघत नसतें   हातखुरपणीचें लोणी   (मढ्याच्या) टाळूवरचें लोणी खाणें-खाणारा   मढयावरचें, मढयाच्या ताळयाचें-ताळूवरचें लोणी खाणें   अंडास लोणी लावणें   तळव्यास लोणी आणि नेत्रास (मस्‍तकास) थंडी   लोणी आस्स जाल्लारी तूप कोरुंक तोटोवु आस्सवे   एका डोळयांत लोणी आणि एका डोळयांत चुना घालणें   कारभार्‍याला लोणी, गड्याला ताक, कारकुनाला बेरी धन्याला धाक   गायीपासून उत्‍पन्न होते, ते सर्व लोणी नसतें   नणंद भावजया दोघीजणी, शिंक्यावरचें लोणी खाल्ले कोणीं   बाळपणचें लोणी   ब्राम्हणांचा नांगर लोणी मागतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.