Dictionaries | References

हांव पैलीं ओझेलीम माका कित्या जाय भाडेली

( गो.) मी ओझी वाहातों तर मला हमाल कशाला पाहिजे. हमालाला दुसरा हमाल कशाला ?

Related Words

आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   बोले तो मा मारी जाय, ना बोले तो बाप कुत्ता खाय   नाय,निर्गुड,माका,सर्व औषधांच्या काका   हांव   बाराची माय खाटल्यावर जीव जाय   घालता जाल्‍यार घालगे रांडी भीक, हांव पेडणचो भिकारी   मंत्रतंत्र भट्टु जाणा, खांवचें जेवचें हांव जाणा   मायची भईण मावशी, वायटा बर्‍याक् पावशी, पायची भईण काका, कित्याक्च माका नका   आवैक नाका लेकरूं, आजे कित्या जाय नातरूं?   सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय (गो.)   वत आशिल्ल्या सावली जाय आनि सावली आशिल्ल्या वत् जाय   शेता जाय पावसु, पुता जाय आवसु   माका नाका तें सगळे संसाराक नाका   तुका ना माका, घाल सुण्यास   रात माका पेट   हांव जेवतां आनि तुका भुकेचें वकद दितां   दुडु करता सगळे काम, लोक करता माका सलाम   आसा ते वाढ माका, तुमिं मागीर रानून जेवात   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   मंत्रतंत्र बाब जाणा, दक्षणा घॅव पा हांव जाणा   जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु (गो.)   जोडता तो मोडता, तुका कित्‍या (गेट) चावता   डोंगराएवढी हांव, तिळाएवएवढी घांव   बरँ जात्लँ जाल्यार राती कित्या हागूं जात् लँ आशिल्लँ?   राजमें राज मेघराज, फुलमें फूल कपासका फूल, और दूधमें दूध माका दूध   हांव खाता तां निबार दादा खातां तां मऊ   राम जावचे पैलीं रामायन जालॅं!   घोवाक ना भाव, माका खंयची जाव   पैलीं अनना, मागीर तनना   हांव हांसता देसाक, देस हांसता म्हज्या भेसाक   नाल्ल खाल्ल्यानं देंठ फारीक करुंकच जाय   पोळॉ काट्टयाचें चेंमुड काडूं जाय   हिडग्याची व्याली गाय, खांद्यावर वासरुं, जत्रेला जाय   सांगण्याचें प्रयोजन काय l व्हटाळी वांचून तट्ट न जाय   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   भट भिकारी, अवसे पुनवेस जाय लोकांचे दारीं   जाय रे घोड्या, खाय रे हरळी   धा, जाय तें खा   बापायक पुत नाका, आज्याक कित्याक नातु जाय   आपल्या गॅल्या सावळेक् आपणॅ भिव्च्या जाय   आदवांचें पातक संततिच भोगुंक जाय   पांच लेकांची माय आणि खाटेवर जाय   मारमारके जाय, फताहदाद इलाही है   सोश्या भोवडेक गेल्यार वाघा भोवडे साहित्य जाय   इच्छीना संसारी तरण, न जाय गुरूशीं शरण   संगत की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   जी कहीं लागत नही, जब दिल कही लग जाय   हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय   हत्त कट्टीक कण्णटी जायवो? हात फोडाक हारसो जाय व्हय?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP