TransLiteral Foundation

हांव पैलीं ओझेलीम माका कित्या जाय भाडेली

( गो.) मी ओझी वाहातों तर मला हमाल कशाला पाहिजे. हमालाला दुसरा हमाल कशाला ?

Related Words

आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   बोले तो मा मारी जाय, ना बोले तो बाप कुत्ता खाय   नाय,निर्गुड,माका,सर्व औषधांच्या काका   हांव   बाराची माय खाटल्यावर जीव जाय   घालता जाल्‍यार घालगे रांडी भीक, हांव पेडणचो भिकारी   मंत्रतंत्र भट्टु जाणा, खांवचें जेवचें हांव जाणा   मायची भईण मावशी, वायटा बर्‍याक् पावशी, पायची भईण काका, कित्याक्च माका नका   हांव-हांव खाता तां निबार दादा खातां तां मऊ   आवैक नाका लेकरूं, आजे कित्या जाय नातरूं?   शेता जाय पावसु, पुता जाय आवसु   वत-वत आशिल्ल्या सावली जाय आनि सावली आशिल्ल्या वत् जाय   जोडता तो मोडता, तुका कित्‍या (गेट) चावता   मंत्रतंत्र बाब जाणा, दक्षणा घॅव पा हांव जाणा   पैलीं अनना, मागीर तनना   घोवाक ना भाव, माका खंयची जाव   राम जावचे पैलीं रामायन जालॅं !   डोंगराएवढी हांव, तिळाएवएवढी घांव   बरँ जात्लँ जाल्यार राती कित्या हागूं जात् लँ आशिल्लँ?   माका नाका तें सगळे संसाराक नाका   तुका ना माका, घाल सुण्यास   हाव or हांव   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   रात माका पेट   हांव जेवतां आनि तुका भुकेचें वकद दितां   दुडु करता सगळे काम, लोक करता माका सलाम   आसा ते वाढ माका, तुमिं मागीर रानून जेवात   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   सभागी-सभागी-सभाग्य साधून जाय निधि, अभागी मागें मृत्तिका शोधी   मारमारके जाय, फताहदाद इलाही है   सोश्या भोवडेक गेल्यार वाघा भोवडे साहित्य जाय   इच्छीना संसारी तरण, न जाय गुरूशीं शरण   साळ-साळ नासली म्हूण कुंडया पाष्ट जाय ना   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   जी कहीं लागत नही, जब दिल कही लग जाय   बापायक पुत नाका, आज्याक कित्याक नातु जाय   आपल्या गॅल्या सावळेक् आपणॅ भिव्च्या जाय   आदवांचें पातक संततिच भोगुंक जाय   पांच लेकांची माय आणि खाटेवर जाय   नाल्ल खाल्ल्यानं देंठ फारीक करुंकच जाय   पोळॉ काट्टयाचें चेंमुड काडूं जाय   सांगण्याचें प्रयोजन काय l व्हटाळी वांचून तट्ट न जाय   जाय रे घोड्या, खाय रे हरळी   धा, जाय तें खा   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   भट भिकारी, अवसे पुनवेस जाय लोकांचे दारीं   मांडूक-मांडूक म्हणता ‘ हांव रडतां त्या भितीं पावस पडता. ’   हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय   हालेसा-हालेसा ! वावराक योरे. हांव भुरगो मगा हालेसा ! जेवक योरे, हांव मान्याय मगा   अति सोंवळा तों ओंवळ्या खाय, दाहट (दार्‍हट) बायको निघूनि जाय   अपकारांस उपाय काय अपकार विसरुन जाय   आदवांचें पातक संततिच भोगुंक जाय   आपल्या गॅल्या सावळेक् आपणॅ भिव्च्या जाय   आमीच ओझेली, आमकां खंयंच्यो भाडेली   आय जायका, खाय जाय   आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   आवडेत ते खाय, पण चोरून न जाय   उश्णी वायणां फेडुंक जाय   एक चेडवाक् कझर करेक बारा जुती झराउक जाय   एक बगलांट खरे कसूंक धा बगलाटा कसूंक जाय   केलें तुका, झालें माका   कानावैर तल्‍की मारूं जाय   कित्या   कितलेंय जोडले तरि लुगटां बांदुन मरुंक जाय   कोण कोठून मी आलों, कोठें जाया निघालों, आतां करितों काय, विचार निरंतर करीत जाय   खाय खाय, मसणांत जाय   गाय माय, तिची सेवा करीत जाय   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   घाण्याच्या बैलाला गोठण काय जाय   चोरीमारी होय, त्‍याचें तारूं सलामत जाय   जहां राखे करतार, वाको बाल न बांको जाय   जामीन राय ताजें गांठचें जाय   जाय   जी कहीं लागत नही, जब दिल कही लग जाय   दुडु नासिल्लयांत तारीर पहिलीच बसूंक जाय   दिलेलें नाका नातिलें (होगडायिले) जाय   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   न्हय भली म्हण बांय भली न्ही, बांयचे बगले गॅल्या राजू जाय   नाल्ल खात्‌ल्यान्‌ देंठ पागार करुं जाय   नाल्ल खाल्ल्यानं देंठ फारीक करुंकच जाय   पांच लेकांची माय आणि खाटेवर जाय   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   पोळॉ काट्टयाचें चेंमुड काडूं जाय   फोगोत्यांनीं वाघ मर्ता? वाघ मारुं गुळॉ जाय   बापायक पुत नाका, आज्याक कित्याक नातु जाय   बाराची माय खाटल्यावर जीव जाय   बोले बिगर रहे ना जाय   भयर्‍याक मोठयानें उलौक जाय   भर आषाढे घर चुवे, भादरवे भेंस मरजाय, फूटे करम फकीरके, भरी चलम ढल जाय   भांगराऽ दाय, वंटीऽ आधार जाय   माका   मोनी-मोनी गाय, पोटांत जाय   यॅक वाट्टल्यान समजूं जाय नाजाल्यार यॅक जेवतल्यान समजूं जाय   वत-वत आशिल्ल्या सावली जाय आनि सावली आशिल्ल्या वत् जाय   वाडिल्लें नाका सांड्डिलें जाय   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   सांगण्याचें प्रयोजन काय l व्हटाळी वांचून तट्ट न जाय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कचाला

 • पु. ( कों .) चुरा ; तुकडे .' निष्ठुर पाषाणी धन्यानें सर्व मातीचीं भांडीं फोडुन केलेला कचाला चुलीकडेच पडला होता . - महाशा सप्टे १९३६ . ( कच .) 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

आत्मतत्व ही काय संकल्पना आहे?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,534
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,512
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.