Dictionaries | References

हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत

   
Script: Devanagari
See also:  हत्ती पोसवतो पण मुलगी नाहीं पोसवत , हत्ती पोसवतो पण लेंक नाहीं पोसवत

हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत     

मुलीचें, विशेषतः वयांत आलेल्या, पालनपोषण करणें हें हत्ती सांभाळण्यापेक्षां अवघड काम आहे. मुलीची सासरीं रवानगी कधीं होईल याची चिंता यामुळेंच आईबाप करीत असतात. -छच ८८. " मुलीचे बापभाऊ एकदां लग्न लावून देऊन टाकून टाकलेली ही ब्याद पुन्हां जन्मभर विनाकारण गळ्यांत घेण्यास तयार नसतात. ‘ हत्ती पोसवतो पण लेक पोसवत नाहीं ’ अशी म्हणच पडली आहे. " -कमलाबाई टिळक कृत स्त्री - जीवनविषयक कांहीं प्रश्न ६७.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP