Dictionaries | References

स्वार्थासाठीं ज्ञान वाटीः

( महानु.) स्वार्थासाठीं तरी ज्ञान दान करावें. दुसर्‍याला ज्ञानी करण्यांत आपलाच फायदा असतो.

Related Words

स्वार्थासाठीं ज्ञान वाटीः   ज्ञान   जन्मांतरचें ज्ञान   स्वार्थासाठीं ज्ञान वाटीः   पोटचें ज्ञान   आळशास त्रैलोक्याचे ज्ञान   कर्म सोण्णु मेळयिल्‍लें ज्ञान, रांदयि नातिल्‍या शिता जेवण   उत्तम कळा उत्तम ज्ञान, न ये विद्येवांचून   क्रियेवांचून ज्ञान पंगू   साध्य-साध्य साधनीं ज्ञान पूज्य   ज्ञान धांवतें पण शहाणपण रांगतें   अनुभवाअंतीं ज्ञान   ज्ञान जाणे तो जाणता नोहेः क्रिया करीतुसे तो जाणताः   अनुभव नसतांची जाण व्यर्थ पुस्तकी ज्ञान   बांधली शिदोरी व सांगितलें ज्ञान पुरत नाहीं   विकटोपर्यंत अध्ययन-ज्ञान   गाढवाला ज्ञान नाहीं व कोयत्‍याला म्‍यान नाहीं   पडे, झडे, ज्ञान वाढे   जेथे अधिक ज्ञान तेथें धर्म कमी   शरीरावरुन नकळे ज्ञान, उंचीवरुन न कळे मान   ज्ञान-ज्ञानमठांत बसणें   अनुभव मूर्खा शिकवी ज्ञान न शिके तो शतमूर्ख जाण   अपरोक्ष ज्ञान   अविश्र्वास हे नवहे ज्ञान, सर्व परी मूर्खत्व मान   उद्योग्याशी ज्ञान, केवळ त्यास भूषण   कथा ऐकून किटले कान, पण नाही झाले ज्ञान   चांगले आचरणावीण, ज्ञान तेंची हीण   देखभट्टीचें ज्ञान   रेडयाला सांगितलें ज्ञान, रेडा हागतोय पाटीभर श्याण   वेडें ज्ञान   व्यवहार-व्यवहार ज्ञान हें मनुष्य जीविताचें मुख्य अंगा आहे   अनुभवी ज्ञान   अपरोक्ष ज्ञान   आळशास त्रैलोक्याचे ज्ञान   जन्मांतरचें ज्ञान   देखभट्टींचे ज्ञान   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.