TransLiteral Foundation

सुगंधाविण पनसाला, मधुर फळांचा लाभ झाला

फणसाचीं फुलें जरी सुगंधी नसलीं तरी फळें गोड असतात. प्रत्येकांत कांहीं तरी गुण असतोच. एखाद्या गोष्टींत विशिष्ट गुण नसेल तर ती कांहीं टाकाऊ होत नाहीं.

Related Words

लाभ   मधुर   लाभ ना नफा, रिकामा धका   अजगरासारखा लोळत पडला सार्‍या कामाचा भणका झाला   जेवणाएवढा लाभ नाहीं, मृत्‍यु (मरणा) एवढी हानि नाहीं   हातीं आला, तो लाभ झाला   काल मेला आणि आज पितर झाला   मनुष्य जाऊ लाभ होऊ   एवढा झाला गर्व कीं, दोन बोटें स्वर्ग   धनी झाला जागा, चोर आला रागा   गादीवरून उतरला कोतवाल, झाला कवडीचा माल   दादला झाला गोसावी आणि पोरें कोणीं पोसावीं   लाभ-भेटीचा लाभ देणें   मुलें झालीं ना चार? मग झाला संसार   झूटें भांडे अर्धा लाभ   डोंगर व्याला, उंदीर झाला   कुणबी माजला, मराठा झाला   पिसन हारीके पूतको, चबिना लाभ   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   डाग झाला जुना आणि मला पतिव्रता म्‍हणा   अन्नासारखा लाभ (नाहीं) मरणासारखी हानि (नाहीं)   श्रमानुसार लाभ   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   कोंबडा आरवला आणि आरंभ झाला कामाला   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   तेलणीनें केला धडा आणि बुधला झाला उपडा   पाटलाला आला नजराणा, महार झाला दिवाणा   जो देवाला विसरला, तो पारखा झाला   अति परिचय झाला तेथें अनादरानें ठाव घेतला   दंश करण्याच्या अगोदर सापाचा बंदोबस्त झाला पाहिजे   आदा कमी केला, धंद्यात फायदा झाला   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   तेली झाला म्‍हणून तेलानें गांड धूत नसतो   आली तार, झाला ठार   विंचू व्याला टोकर (टोलार) झाला   आजा मेला नातु झाला, जमाखर्च बरोबर   आपण झाला खोटा, कुटुंबाला लावला बट्टा   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   हत्तीचा झाला सवदा आणि अंकुशाचा पडला वांधा   फारच संतापला, इंगळासारखा लाल झाला   पायां झाला नारु। तेथें बांधला कापरु॥   बायकोनें केलीं कुचाळी आणि नवरा झाला गबाळी   मनुष्यानें यत्न केला तर तोच त्याला फलदुप झाला   वाचणें-वाचली गीता, झाला रिता   आधीं होता (ग्राम) जोशी। मग झाला मोकाशी (राज्यपद आलें त्याशीं) ।। त्याचें पंचांग राहिना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आधीं होता वाघ्या। मग (दैवयोगें) झाला पारया।। त्याचा येळकोट राहीना। मूळ स्वभाव जाईना।।   दोघींकडे फजीत पावला, तेणें झाला बावळा   वासरें झालीं गाईला, आनंद झाला गवळयाला   बहु वर्षै वांचला, अखेर मृत्यूचे स्वाधीन झाला   चांगला काळ झाला, तो संसारी निभावला   अजगरासारखा लोळत पडला सार्‍या कामाचा भणका झाला   अडक्या हत्ती झाला म्हणून काय भलत्यानें घ्यावा   अति परिचय झाला तेथें अनादरानें ठाव घेतला   अरिष्टांतून पार पडणें, तोचि जिवाचा लाभ होणें   आजा मेला नातू झाला   आजा मेला नातू झाला, खुंटाला खुंट उभा केला (जमा खर्च सारखा झाला)   आजा मेला नातू झाला, खुंटास खुंट उभा राहिला   आजा मेला नातू झाला, घरांत माणसे सारखीच   आजा मेला नातु झाला, जमाखर्च बरोबर   आदा कमी केला, धंद्यात फायदा झाला   आधी नागवला आणि मग सावध झाला   आधीं होता (ग्राम) जोशी। मग झाला मोकाशी (राज्यपद आलें त्याशीं) ।। त्याचें पंचांग राहिना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आधीं होता ठोंब्या, मग झाला बाब्या   आधीं होता वाघ्या। दैवयोगें झाला पाग्या। त्याचा एळकोट राहीना। मूळस्वभाव जाईना॥   आधीं होता वाघ्या। मग (दैवयोगें) झाला पारया।। त्याचा येळकोट राहीना। मूळ स्वभाव जाईना।।   आपण झाला खोटा, कुटुंबाला लावला बट्टा   आंब्याला आला पाड, कावळ्याला आला (झाला) मुखरोख   आरंभ झाला कलीला, कोणी पुसेना कोणाला   आली तार, झाला ठार   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   उंदीर मस्कतास गेला पण सावकार नाही झाला   ऊंस गोड झाला म्हणून काय जाळ्या-मुळ्यासुद्धां खावा?   ऊंस गोड झाला म्हणून मुळ्यांसकट खाऊं नये   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   एवढा झाला गर्व कीं, दोन बोटें स्वर्ग   कुणबी माजला, मराठा झाला   कुत्रा झाला तरी तो आपल्‍या गल्‍लीतला सिंहच असतो   कर्जाची वाढ, आगा पिच्छा झाला द्वाड   कांटा मोडला, नायटा झाला   काल मेला आणि आज पितर झाला   कोंबडा आरवला आणि आरंभ झाला कामाला   गळ्यांत बांधला मणी, न्‌ जिवाचा झाला धनी   गादीवरून उतरला कोतवाल, झाला कवडीचा माल   गायीला गोर्‍हा झाला, आला शेतीच्या कामाला   घरचा झाला जागा आणि चोर आला रागा   चांगला काळ झाला, तो संसारी निभावला   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   जरी झाला सदाचारी, तरी भिक्षा न मागावी घरोघरीं   जांवई माझा भला, लेक बाईलबुद्ध्‌या झाला   जो देवाला विसरला, तो पारखा झाला   जो सवतीला बळी पडला, त्‍याचा कारभार ढिला झाला   झूटें भांडे अर्धा लाभ   झूटें भांडण अर्धा लाभ   झाला   झाला देशाचा पुढारी, तुरंगाची वाट धरी   टांकी घाय साहे। पाषण देव झाला आहे।। टांकीचे घाव सोसल्‍याविना देवकळा-देवपण येत नाही   डाग झाला जुना आणि मला पतिव्रता म्‍हणा   डोंगर व्याला, उंदीर झाला   तेलणीनें केला धडा आणि बुधला झाला उपडा   तेली झाला म्‍हणून तेलानें गांड धूत नसतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

circumscissile dehiscence

 • वृत्तीय स्फुटन 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

मंदिराला कळस बांधतात, पण घरातील देव्हार्‍याला कळस का नसतो?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.