TransLiteral Foundation

श्र्वास तो आस

आस पहा.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   ज्‍याची चांगली कीर्ति, तो मेला तरी भूरवरतीं   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   नामदार तो नम्र फार   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   तळें राखील तो पाणी चाखील   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   हात (ता-तो) फळी   म्हणेल तो चुकेल   दर्यांत आस मासो, ताचें मोल करतलो पिसो   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   मन नाहीं राजी, तो क्या करेगा काजी   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये   बिगा-बिगानि आस, नित उपास   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जो चढेल, तो पडेल   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   आपण भला तो जग भला   न जाणे समय कैसा लोटावा, तो पूर्ण दुःखी समजावा   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   खरे बोलेल तो उपाशी मरेल   माली सठयो फुललेशे, कांइ चोटलि तो नहीं लेशे   अईन रावणाची व आस लेंडकाची   अस्सल आसल्यारि वाडि आस   आपले बळें घालावी कांस, कोणाची न धरावी आस   आपल्या बळें बांधावी कासं आणि कोणाची धरुं नये आस   आपल्या बळें बांधावी (घालावी) कांस आणि कोणाचीहि करूं नये आस   आस   आस-पास   उबो आस मेरेन लॉंखाचो, मरत कूच फुकाचो   कर्वा गयो आस, अने लिधी फांस   काय केल्‍यार काय आस, न्याय केल्‍यार अर्द आस   गुड्यारि आसति आंबे, समुद्रां आस मीठ, लोणचें करून बरणि हाडि   गांवु आशिल्‍लेकडे लावुं आस   घर सान जाल्‍ले तरी मन होड आस का   घाण्या बैलाने कितलें भोविलें तरी आशिले कडे आस?   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जबलग सास, तबलग आस   ज्यानें केली सेवा l तो खाथील मेवा. जो करील सेवा l तो खाईल मेवा   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   जो तो   जोंवर श्र्वास, तोंवर आस   तो   दर्यांत आस मासो, ताचें मोल करतलो पिसो   द्राक्ष्गाची माधुरी आणि फुलांचा वास, उत्तरोत्तर वाढे तयाची आस   पर आस, सदा निरास   पर की आस, सदा निरास   पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये   फुकाची आस, व्यर्थ झिजे अंगवरलें मांस   बिगा-बिगानि आस, नित उपास   मनांत ठाय आस जाल्यार मचव्यांतून ठाय आसे   म्हातारी जाल्यार जांव, बाबडी घराक आधार आस   माय मरो पण आस न मरो   मोठया वार्‍यानें विझतो, अग्नि लहान असतांना तो   मोव आस थै खणटा   लांडग्याला घास आणि पुढच्याची आस   शेजीची केली आस आणि तीळ तीळ तुटे मांस   शेजीची केली आस, तिळतिळ तुटे मांस   श्र्वास   साबार उदेतेक गेल्ल्यार पर्वत आस   हती सुकल्यारुय गोठ्यांत बांदप आस व्हय   हांडी-हांडीर आसा चेडो, भोवतो सगलो वाडो,-हांडीर आस चेडो, सोदता सगळो वाडो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

precinct

 • स्त्री. प्रसीमा 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

चित्त आणि मन एकच आहे काय?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,534
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,512
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.