TransLiteral Foundation

शेरा तांदुळा खाणें काय? बायको मेली जिणें काय? काठी मोडली टेंकणें काय?

या तीन्ही परिस्थिती श्रेयस्कर नाहींत. यांत संकट, आपत्ति ओढवते.

Related Words

ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   माझें घरीं काय तोटा, लोटा जांवयाचा गोठा   फजीति-फजीतीचें जिणें   कसें करूं, काय करूं   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   फोलणें-फोलून फोलून खाणें   कुंथून कुंथून केळी खाणें   टेंकणें   बेडूक-बेडकानें चिखल खावा । काय ठावा सागर   दम खाणें   बायको धमकट, व दादला कसपट   माल-माल खाणें   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   एकाच जिभेने साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   कानाला कोंपर जडेना, सासू मेली जांवई रडेना   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   मरणानंतर डाक्टराचा काय उपयोग?   शेजीनें दिलें बोट, त्यानें काय भरलें पोट   अंगठा सुजला म्हणून डोंगराएवढा होईल काय?   पेढयाचें खाणें   बोरीबंदर-बोरीबंदर, बायको सुंदर   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   दचक खाणें   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   व्यालीच्या वेदना व्यालीस कळेत, वांझेस काय समजे   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   बाळंतिणीच्या वेदना वांझेला काय ठाऊक   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   तुपांतली माशी पिळून खाणारा-खाणें   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   अडक्याचा ऊंस, नवरा बायको खुष   पस्त खाणें   आपली चंदी वाढवून खाणें   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   कानाला कोपरा जडेना, सासू मेली जांवई रडेना   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   करटें खाणें   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   माय मावली दुनिया पावली, बायको मावली फजिती पावली   हंसरा पुरुष आणि रडकी बायको यांचें तोंड पाहूं नये   कुस्ती खाणें   हगवण-हगवणीं बायको, नागवणीं सोयरा   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

axial glide

 • अक्षीय घसरण 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

मनुष्याच्या जीवनात स्नानाचे महत्त्व काय ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,923
 • Total Pages: 47,648
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,706
 • Marathi Pages: 28,626
 • Tags: 2,710
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.