Dictionaries | References

शंभर शहाणे पण अक्कल एक

शहाणे मनुष्य कितीहि आले तरी शेवटीं एकच गोष्ट सांगतात. शहाणा मनुष्य प्रत्येक गोष्टीचा जो निकाल देतो तो बहुधा इतर सर्व शाहण्यांस पटण्यासारखाच असतो.

Related Words

शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   कॉणा भिना पण थपथण्या मात्‌ भिवा   गरजेपुढें अक्‍कल अंधळी   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   एक पायरी चुकणें, खालीं येऊन पडणें   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   लंगडा तो लंगडा पण गांवदरीला चरत नाहीं   मनांत एक, जनांत एक   पाठजाळ पुरवेल पण पोटजाळ पुरवत नाहीं   सांगतां येतें पण करवत नाहीं   एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   काळीची सफेद झाली, पण अक्‍कल नाही आली   उत्तम शेती पण धनी असावा खेतीं   तडीवरचो एक मासो रांपणीच्या शंभर माशांपेक्षां बरो   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   निशाणाचें (ध्वज) फडकें मोल नसतें फार, पण त्यासाठीं रण घेत झुंजार   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   सो हाट एक ओटेका काठ   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक बाजी सबि पाजी, एक निजाम सब् हजाम   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   मुंगी होऊन साखर खावी पण हत्ती होऊन लांकडें फोडूं नयेत   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   मूर्त जाईल पण कीर्ति जात नाहीं   सारें ठेवायास जागा मिळतें पण मुलगी ठेवायास जागा मिळत नाहीं   आईबापे जन्माचे मात्र सोबती पण कर्माचे सोबती नाहीत   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   शंभर काशीकर आणि एक नाशिककर   एकल्याची एक वाट   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   समशेर शिकंदरची आणि अक्कल बृहस्पतीची   एक भय दोन जागा असतें   एकावर एक अकरा होणें   लहान मूर्ति पण थोर कीर्ति   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   अंतडीकातडी एक असणें   आगपाणी एक करणें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   एक कमावतो, दुसरा खातो   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   जे काई पण थाय, ते सारानेज वास्‍ते   एक डोसी ने सो जोशी   घी देखा पण बडगा नही देखा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP