Dictionaries | References

वासनेच्या पोटीं, सगळया जगाची रहाटी


सर्व जग वासनेच्या मागें लागून धडपडत असतें.

Related Words

वासनेच्या पोटीं, सगळया जगाची रहाटी   पोटीं   दिव्याचे पोटीं काजळ धरणें   (अन्याय, अपराध) पोटीं घालणें   पोटीं घालणें   पोटीं धरणें   पोटीं माती पडणें   पोटीं नागविणें   पोटीं पिकणें   दीपा पोटीं काजळ   पोटीं पाडणें   पोटीं येऊन छळीन, पाठीं येऊन छळीन   सूर्याच्या पोटीं शनैश्र्वर   सूर्या पोटीं शनैश्र्वर   उपासी पोटीं   भरल्या पोटीं   पाय पोटीं जाणें   पोटीं-पोटांत पडणें   लावण्य-लावण्य शोभे गुणाच्या पोटीं आणि सुगंध पाहिजे फुलाच्या देंठी   पाठीं ना पोटीं   वासनेच्या पोटीं, असती कर्माच्या कटकटी   उंसाच्या पोटीं काऊस   उरीं पोटीं धरणें   रहाटी   जुन्या काळाची रहाटी, चालू कालीं न मानिती   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आपली हानि (हाण), जगाची मरमर   साधील त्याचा जयजयकार, फसेल त्याचा धिक्कार (ही जगाची रीत आहे)   सगळया शास्त्राचें सार, सुखें करावा संसार   सगळया फळ‍णेक एकच ‘ व ’   शेताचें फूल, चालवी जगाची चूल   सावकाचें देणें सगळया कुळाला नडतें   अरण्यहंसिणीचे पोटीं, पिलें होत नाहींत गांवठी   सूर्या पोटीं शनि आला सारा लोक भांबावला   कोणा एकांतीं छेडणें, पोटीं राग न ठेवणें   पोटीं जळें, माध्यान्ह कळे   वाघाचे पोटीं कोल्हे   रंग भोळा, पोटीं चाळा   यशाच्या पाऊलवाटी, असती अल्प संतुष्टांच्या पोटीं   पोटीं जन्मणे   पाठी पोटीं पिकणें   सूकृतीच्या पोटीं जन्म घेई प्रीति   पोटीं आलं, साव झालं   धीर असेल पोटीं, तर बरें होईल शेवटीं   असून गांठीं, न खाय पुरते पोटीं   शुद्धबीजा पोटीं | फळें रसाळ गोमटीं ||   द्यावी काळावर दृष्टि, समाधान मानावें पोटीं   जें पोटीं, तें होटीं   पोटीं संतान नसणें   उपासी पोटीं   जगाची रहाटी, देवाला विसरती   जुन्या काळाची रहाटी, चालू कालीं न मानिती   नित्य कर्माची रहाटी, संत न टाकिती संकटीं   पाठीं ना पोटीं   पोटीं   भरल्या पोटीं   यशाच्या पाऊलवाटी, असती अल्प संतुष्टांच्या पोटीं   रहाटी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP