Dictionaries | References

वाट सरणें

आंत्रमार्ग निरुद्ध होणें
आंतडयाला विकार होऊन रेच होणें. ‘ या धक्यानें क्षुधामांद्य होणार, बहुधा वाट सरली असेल. ’ -मौन यौवना.

Related Words

पांखरासारखी वाट पाहणें   वाट धरणें   वाट सरणें   पायाखालची वाट   वाट करणें   वाट वाहणें   वाट पाडणें   वाट सुधारणें   भरंवशाची मोट आणि पहा माझी वाट   सरणें   वाट घडणें   वाट विचारीत विचारीत लंकेक थाई वचयेद   वाट लागणें   वाहती वाट   गाडीची वाट फासडीनें (फेंसाटीनें) मोडावी   दैवानें मागें सरणें   बालंटास सरणें   वाट चुकणें   अंधळ्यास अंधळा वाट दाखवितो   चंद्र राहे दूर आकाशीं, वाट पाहे चकोर पक्षी   वाट फुटेल तिकडे जाणें   ज्‍या गांवास जाणें नाहीं, त्‍या गांवची वाट कशाला विचारावी   गाजराची तुला व विमानाची वाट   होती वाट   वायू सरणें   कर्मानें मागे सरणें   स्वर्गाची वाट   वाट होणें   वाट मारणें   नागमोडी वाट   अंधळ्याची वाट   एकल्याची एक वाट   भावो सरणें   ठाव सरणें   फार बोलेना, वाट भुलेना   झाला देशाचा पुढारी, तुरंगाची वाट धरी   वाट पाहे दम धरी, वाटे दिवस उदास तरी   विजार शिवेल त्याला लघवीस वाट ठेवण्यास सांगावी लागत नाहीं   गणपति (गणेश) गेलो पाणया, झ्याट (वाट) धर वाणया   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   देखली वाट पाहणें   गाडीची वाट फेसाटीनें मोडावी   भले भले गेले गोते खात, झिंझुरटें म्हणे माझी काय वाट?   पळणारास एक वाट, शोधणारास बारा वाटा   देखली वाट करणें   गाजराची तुला आणि विमानाची वाट   चालू वाट, बिनबोभाट   सोंवळें झालें दाट, खाटकाच्या घरावरुन वाट   यमलोकाची वाट धरणें   वेळु नि काळु कोणाचिइ वाट पळेना   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP