Dictionaries | References

वाटे वैल्या वागा म्हाका येवन खागा

See also:  वाटेन वचण्या वागा म्हाका येवन खागा
( गो.) जाणार्‍या वाघा मला येऊन खा. संकट येण्यापेक्षां त्याला बोलाविणारे कांहीं असतात. तु ०- आव कुत्ता मेरेकू काट. आव बे कुत्ता खा मेरा पाव.

Related Words

वागा   वाटे वैल्या वागा म्हाका येवन खागा   वाटे लावणें   वाटेन वचण्या वागा म्हाका येवन खागा   वाटे येणें   पाहतां गोड वाटे, खातां मन विटे   वाटेन वर्‍या वागा, मक्का येवनु खागा   वाटे घाटे रामराम   सासरी जातां कुचकुच कांटे, माहेरीं येतां हरीख वाटे   सासरचे वाटे बोंडगीचे कांटे, माहेरचे वाटे केगदीचे हाते   पाहूनिया मेघाला, आनंद वाटे चातकाला   दुखणें वाटे बरवें, उपाय सहन न करवें   ज्‍याचे पदरीं नाहीं पैका, त्‍यास वाटे बोलतां शंका   वाटे जाणें   पहिल्यानें वागा, नंतर सांगा   बापायची भैण आका, ते म्हाका दोळे मुखार नाका   वागा पोराक दुदानें पोसल्यार मूळचो स्वभाव सोडना   आवैची भैण मावशी, ती म्हाका जीवशी   रात्रां गेल्यारि वागा भय, घरा आयिल्यारि बायले भर   वागा फुडं वांस्वलॉ बॉब   वागा मळयारि खाता, मामा मळयारि खाता   वागा मिश्येरि कोल्लो खेळता   वागा पील जाल्ले तरी पालो खाइद वे?   प्रभु तुझें मुख, पाहतां वाटे सुख   जशास तस भेटे, खोट्याचें खरें न वाटे   बोल बोलतां वाटे सोपें । करणी करतां टीर कांपे ॥   उदार मनाचा वाटे कर्ण, कवडीसाठी वेंची प्राण   दुरुन डोंगर साजरे वाटे, आणि जवळ जातां कांटे भेटे   आपला अपराध वाटे, तर काळीज फाटे   हळू चाल वाटे, मोठा पल्ला गांठे   दुर्दैवानें दुःख मोठें, निराशेनें अधिक वाटे   वाट पाहे दम धरी, वाटे दिवस उदास तरी   गरीब गर्वी, लोभी धनी, पाहतां दुःख वाटे मनीं   आपला दोष आपणास वाटे, तर करणाराचें हृदय फाटे   पंढरीच्या वाटे। बाभळीचे काटे। सखा विठ्ठल भेटे। पांडुरंग॥   चांगली कीर्ति उपर्जित, द्रव्याहून वाटे पसंत   कर्ज घेतां वाटे हौस, देतांना फल्‍गुन मास   सासरीं जातां कुचकुच कांटे, माहेरीं येतां हरीख वाटे   आर्जवी एकत्र जमती, मनी वाटे पोट भरती   वाटेला नाहीं फांटा, तर वाटे हेलपाटा   बायको करतां सुख वाटे, पण धबला घेतां गांड फाटे   अग्निप्रवेशाला भय न वाटे सतीला   दुरुन डोंगर साजरे वाटे, आणि जवळ जातां कांटेकुटे   थोर ते गळाली पाहिजे अहंता। उपदेश घेतां सुख वाटे।।   उद्योग्यास रिकामपण, वाटे ओझ्याप्रमाण   ऐकून पुंगी, संतोष वाटे नागीं   चोराची हाय, वाटे वयलो खाय   वाटे निराळें बसावें   दुःख शोका वाद्य गान, चित्तास वाटे समाधान   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP