Dictionaries | References

रडत्याची शेती, बोंबलत्याचें दुभतें


रडव्या मनुष्याच्या हातून शेती होणें शक्य नाहीं व नेहमीं ओरड करणार्‍याच्या घरीं दुभतें होत नाहीं.
रडक्या मनुष्याच्या हातून शेती होऊं शकत नाहीं व जो फार बडबडया आहे त्याच्या येथें दुभतें टिकूं शकत नाहीं.

Related Words

रडत्याची शेती, बोंबलत्याचें दुभतें   असेल मालक शेतीं तर शेती, नाहीतर माती   स्वतः केली तर शेती, नाहीं तर फजिती   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   असेल शेती काशीला, तर नाशील पैशालाः   ठाणपालटाची शेती   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   चार जणांची शेती, खापर आलें हातीं   बारभाईची शेती   गोर्‍हीं शेती व पोरीं संसार, कधीहि नसावा   वाहील त्याची शेती   शेती   आपल्या खाजे फळतीं, धन्याला दुभतें करतीं   उत्तम शेती पण धनी असावा खेतीं   शेती-शेती करी जिवाची माती   उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ चाकरी-नोकरी   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   करे न शेती, पडे न फंद, घरघर नाचे मुसळकंद   व्यापार करितां सोळा बारा, शेती करतां डोईवर भारा   उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी, निदानीची भीक, ती मागण्यास शीक   हरळ सुखावली, तेथें शेती भुखावली   बारभाईची शेती, देते सर्वदा खंती   कामा लागे लौकर, शेती वाढे भराभर   शेती होय धननाश, ना धनी पास   बारभाईची शेती दमडी न लागे हातीं   उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ चाकरी, निदार भीक, न मिळे भीक तर (नाही तर) वैद्यकी (वैद्यगिरी) शीक   रडत्याची शेती, बोंबलत्याचें दुभतें   शेती   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP