Dictionaries | References

मुळावरच कुर्‍हाड घातली, फांदी आपोआप गळाली

अर्थ स्पष्ट आहे.

Related Words

कुर्‍हाड   आपोआप   आकेच्या गळ्यांत सरपळी, धाकट्या जावेने घातली सुंभाची दोरी, आकेची घसघसतां आणि जावेची कसकसतां   शेजार्‍यानें सरी घातली म्हणुन आपण काय दोरी घालून घ्यावयाची   कोणीं घातली सरी, कोणी घातली दोरी   आकाशाची कुर्‍हाड कोसळणें   मुळावरच कुर्‍हाड घातली, फांदी आपोआप गळाली   एकीनें घातली सरी, म्हणून दुसरीनें घातली दोरी   फांदी   नख लागत नाहीं तेथें कुर्‍हाड लावणें   लोकांनीं घातली सरी म्हणून आपण घालूं (नये) दोरी   ज्‍याचे पदरीं पाप, त्‍याला पोरी होती आपोआप   लाज घातली भिजत, अन् अक्कल घातली शिजत   फांदी फोडणें   सारवलें तिनें हरवलें, रांगोळी घातली तिनें मिळविलें   दुष्टाचे नेत्र झांकी पाप, दंड उघडवी आपोआप   कावळा बसला, फांदी तुटली   नखानें तुटेल त्‍यास कुर्‍हाड कशास पाहिजे!   कुऱ्हाड   थोर ते गळाली पाहिजे अहंता। उपदेश घेतां सुख वाटे।।   आवड असली की सवड आपोआप होते   सुण्याची शेपटी नळयेंत घातली तरी वांकडी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   दुष्टास येऊं न देतां घरीं, जाईल आपोआप माधारीं   घेतली सुरी घातली उरी   म्हातारा बसे, आपोआप वासे   पापाचा घडा भरला म्हणजे (आपोआप) फुटतो   अन्न घातलें तर मानेचा कांटा मोडतो व डांग घातली तर उभा राहतो   आकाशीची कुर्‍हाड   आपले पायांवरती, कुर्‍हाड मारून घेती   आकाशाची कुर्‍हाड कोल्‍ह्याचे दांतावर   जेथें नख नको, तेथें कुर्‍हाड (लावणें) कशाला   सुई न लागे त्यास कुर्‍हाड   लोहाराची कुर्‍हाड किंवा हातोडा   जेथें नखानें काम होतें तेथे कुर्‍हाड कशाला   आकाशची कुऱ्हाड   सुईनें जाणार्‍यास कुदळ कुर्‍हाड कशाला   जेथें नखानें काम होतें तेथे कुर्‍हाड (कशास) येते?   आपल्या पायावर आपणच कुर्‍हाड मारून घेणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP