Dictionaries | References

माझे हात का कोकणांत गेले?

मी काय मारावयास असमर्थ आहे? पाठभेद-माझे हात काय केळी खावयास गेले आहेत काय?

Related Words

माझे हात का कोकणांत गेले?   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   दहा (दस) गेले, पांच उरले   हात वळणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   अंधके हात बटेर   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   अलीकडला कुडव, पलीकडली खंडी, मामंजी गेले उफराटे गांडी   अलीकडे कुडव, पलीकडली खंडी, मामंजी गेले उफराटे गांडी   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   हातास हात मिळणें   कंठास हात लावणें   अल्ला का दिया शिरपर   हात बांधणें   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   देशावरुन कोकणांत मीठ पाठविणें   येगे कळी आणि बैस माझे नळीं   तुझें मन माझे साक्षीशी आणि माझें मन तुझे परीक्षेशी   मामंजी मामंजी! बघा माझे डोळे, विका हातांतले वाळे   घरचे मूल तसेंच ठेवून उपाध्या म्‍हणे माझे आधीं लग्‍न करा   घरांत नाही अन्नकोजी आणि माझे नांव माणकोजी   आधी करावा वाचे स्वीकार, मग का करावा तिरस्कार   कासविंदा का शिं दा   वार्‍यानें आलें वावटळनें गेले   ओ का ठो न करतां येणें   नासलें मिरें का केजास महाग झालें?   राव राव गेले रणीं आणि भागूबाईची आली पर्वणी   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   (जिभेचा) हात फाटणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP