Dictionaries | References

माझे हात का कोकणांत गेले?

मी काय मारावयास असमर्थ आहे? पाठभेद-माझे हात काय केळी खावयास गेले आहेत काय?

Related Words

माझे हात का कोकणांत गेले?   उठा काका, तीन तुमचे आणि दोन माझे   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   सलामीचा हात   हात ओढवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात चढणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   अलीकडला - कडे - अलीकडला कुडव, पलीकडली खंडी, मामंजी गेले उफराटे गांडी   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   शीं करतली शिल्लीना आनि का करतलो कावळो ना   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   चौघे गेले करायला, एकटा गेला मरायला   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   हात कापून देणें   हात फिरणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हातावर हात मारुन पळून जाणें   आपण माझे मायबाप आहांत   का इ णी   नासलें मिरें का केजास महाग झालें?   विळखा-का   अळवणी आणि तळवणी घेऊन गेले   आले तसे गेले   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   एक एक बात, नऊ नऊ हात   ओठापर्यंत आले पण पोटांत गेले नाहीं   करडा हात   का   घोडक्या or का   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   तीळ तांदूळ एक झाले, वाटाणे गडगडत गेले   दृढ छाती, सूक्ष्म दृष्टी, मृदु हात जाणें, अशीं असावीं शस्त्रवैद्याचीं लक्षणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   फुरक्या or का   बुरखा-का   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   लांबलचक or का   लांबलचक-का   वचक-का   वाताहत-हात   वार्‍यानें आलें वावटळनें गेले   वाहन-वाहनांत वाहन पाय व हत्यारांत हत्यार हात   विळखा-का   शेजीचा भात अन् आईचा हात   शीं करतली शिल्लीना आनि का करतलो कावळो ना   सलामीचा हात   हात करणें   हात घेणें   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.