Dictionaries | References

मळलेल्या वाटेवर पीक येत नाहीं

ज्या जमिनीवर लोकांची वर्दळ असते तेथें रोप उगवत नाहीं. अनेकांचे पाय पडतात तेथें बीं उगवत नाहीं. यावरुन अनेक पुरुष असणार्‍या स्त्रीला ( वेश्येला ) संतति होत नाहीं.

Related Words

ह्याचें मला लहणें नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   दुबळ्याला देववत नाहीं, फाटक्याला शिववत नाहीं   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   आपलें तोंड आपल्यास आरशावांचून दिसत नाहीं   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   चांगले थटेचें भाषण, वाईट नाहीं कठिण   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   हरामाचा माल जिरत नाहीं   साळ फेंकल्याबरोबर भाताचें पीक डोलूं शकत नाहीं   अनुभवासारखा शिक्षक नाहीं   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   माणसाला मानीत नाहीं   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   काम काडीचे नाहीं, फुरसत घडीची नाहीं   कष्‍टावांचून सिताफळे येत नाहीत   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   कोणाचे पागोटें कोणाच्या डोक्‍यावर नाहीं   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   मायेवांचून रड नाहीं, जाळावांचून कढ नाहीं   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   गुलाम ठोक्‍याशिवाय वठणीस येत नाही   उपकाराची भागूबाई, बोट ठेवायला जागा नाहीं   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   मूर्त जाईल पण कीर्ति जात नाहीं   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   राव करीत नाहीं तें गांव करतो   शेणपुंजीला झोंप नाहीं   स्वातंत्र्याची तळमळ आणि ओढयाची खळखळ, कधींहि थांबत नाहीं   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   धाकासारखी चीज नाहीं   स्वभावाला औषध नाहीं   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP