Dictionaries | References

मळपारि धूळ उडैल्यारि सूर्य निपतवे?

( गो.) आकाशांत धूळ उडवली म्हणून सूर्य झांकला जात नाहीं. धीरोदात्त पुरुषांचें तेज हें कोणत्याहि कारणानें लोपत नाहीं.

Related Words

सूर्य   धूळ   डोळ्यात धूळ घालणें   डोळ्यात धूळ फेकणें   डोळ्यांत धूळ टाकणें   मळपारि धूळ उडैल्यारि सूर्य निपतवे?   डोईवर सूर्य येणें   दाढथावर धूळ (ढी) फेकणें   धूळ फुंकणे   दिवसाढवळ्या डोळ्यांत धूळ घालणें   चार दिशांस चार व वर सूर्य   पश्चिमेस सूर्य उगवणें   येरे येरे वार्‍या, धूळ घेऊन वच काळया   येरे येरे वार्‍या, धूळ घेऊन वजा काळया   धूळ चारणें   सूर्य अस्त व मजूर मस्त   बारा सूर्य तळपणें   हा सूर्य आणि हा जयद्रथ   हा सूर्य हा जयद्रथ   उजाडले पण सूर्य कोठे आहे?   धूळ खाणें   धूळ गांव घोलेरा, बंदर गांव बारा, कच्च्या गव्हांची रोटी, पाणी पिती खारा   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   चंद्राची प्रतिष्‍ठा सूर्य उगवला नाहीं तोंवर   अहद दर्या तहद सूर्य   डोईवर धूळ घालणें   धूळ फुंकून डोळयांत उडवून घेणें   (डोळयांत) धूळ फेकणें   मळपारि थुंकिले माथ्यारि (तोंडारि) पडता   एका मेघापासून, सूर्य जाय अच्छादून   एखादें कृत्य सूर्य प्रकाशांत येणें   आपल्या पायांची धूळ माझ्या घरीं झाडावी   धूळ उडणें   सूर्य दाखविण्याकरतां दिवटी पेटविणें   सूर्य तपतो आहे   पूर्वेचा सूर्य पश्चिमेस उगवणें   तळहातानें चंद्र सूर्य झांकत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP