Dictionaries | References

मधली गेली खोड, तर दादला बायली गोड

नवराबायकोच्यामध्यें तिर्‍हाइतानें लुडबुड केली नाहीं तर नवराबायकोचें लवकर मेतकूट जमतें.

Related Words

एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   सकळ-सकळ घालावें पोटीं, गोड बोलावें होटीं   आलस्याक बिकंडं भाजि म्हळ्यारि, हरियि खाल्यारि गोड   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   गोड गोड बोलतो, लहान मोठ्या ठकवितो   पातक आगमीं गोड, निर्गमीं कडू   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   गोड ना जाल्‍यार गोडासारखें उतर ना?   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   पाद्री-पाद्री पडलो बोवाळाक, इगर्जंनागैली-लुटली गेली   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   आज मला, तर उद्या तुला   हात गोड कीं हाट गोड   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   कांही नसो पण दादला पाटील असो   जी खोड बाळा, ती जन्मकाळा   पायाची तिडीक मस्‍तकास गेली   आवडत्याचा शेंबूड गोड   मानाचें पान गोड   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP