TransLiteral Foundation

भोंवत्या त्यो प्रदक्षिणा, नी निजता तो नमस्कार

( गो.) फिरतो त्याच प्रदक्षिणा आणि निजतो तोच नमस्कार. नाठाळ मनुष्य जेवढें करील तेंच अधिक मानून घ्यायचें.

Related Words

जशी दक्षणा, तशी प्रदक्षिणा   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   सोमसूत्र-सोमसूत्री प्रदक्षिणा   नामदार तो नम्र फार   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   तळें राखील तो पाणी चाखील   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   साष्टांग-साष्टांग नमस्कार घालणें   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   गांडीक ना गांडेपोतें, नी कौतुकाने व्हाकोल हाडली खातली कितें?   मन नाहीं राजी, तो क्या करेगा काजी   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   बोहिणी-नी   मुकें जेवावें नी मनीं समजावें   मडकई-मडकैक आखाडे नी कुंडईक बखेडे   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   तांक नी भांत आंळवांचीं देंठीं   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   जो चढेल, तो पडेल   आपण भला तो जग भला   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   अंजन-नी   अत्तरदाणी-नी   ऊठ, झोपडी नमस्कार   एकवचन-नी   कडासणी or नी   कफणी-नी   कानोकान-नी   कामिना-नी   कोपरापासून नमस्‍कार   गुडधान or नी   गैरचलन or नी   गोंददाणी or नी   चमत्कारावांचून नमस्कार नाहीं आणि पराक्रमावांचून पोवाडा नाहीं   छावणी-नी   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जशी दक्षणा, तशी प्रदक्षिणा   जो तो   डिंकदाणी or नी   त्यो   तो   दक्षिणा तशी प्रदक्षिणा   दिडकी दक्षिणा, लक्ष प्रदक्षिणा   धुणी-नी   नमस्कार   नमस्कार असो!   नमस्कार करणें   नमस्कार फुकाचा, आशीर्वाद लाखाचा   निसुकाला दिला हिसका, तर तो म्हणे जुजुच केलें   नी   पेठचलन or नी   प्रदक्षिणा   पैसा दक्षिणा, लक्ष प्रदक्षिणा   बेईमान-नी   बैंगणी-नी   बोहिणी-नी   मात्रागमन-नी   मोठया वार्‍यानें विझतो, अग्नि लहान असतांना तो   रेतदाणी or नी   रेतदाणी-नी   शिंदळवान or नी   शीर साष्टांग नमस्कार   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   साष्टांग-साष्टांग नमस्कार घालणें   सोंगसंपादणी-नी   सोमसूत्र-सोमसूत्री प्रदक्षिणा   हमिणी-नी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अर्धलंडमर्धलंड

 • ardhalaṇḍamardhalaṇḍa a Better अधलंडमधलंड 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

शंकराला अर्धी प्रदक्षिणा कां घालतात ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,490
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,863
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.