Dictionaries | References

भली भसाडी, गंगथडीची पेंढी, आपटली तर सारा गळाटा

गंगथडींतील गवताची पेंढी फार मोठी व बेडौल व वाईट गवताची असते. तीवरुन तशाच प्रकारच्या गोष्टीला उपमा देतात. ‘ दिसणेमें ढब्बू ० ’ पहा.

Related Words

असेल दाम तर उचललें (उरकले) काम   नातें एकपट तर प्रेम दुप्पट   माळीण रुसली तर फुलेंच घेईना   गरीबानें खाल्‍ले तर पोटाकरितां, पण श्रीमंतानें खाल्‍ले तर औषधाकरितां   उडी नाही तर बुडी   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   दोनय्‍ चुली सारख्यो तर मायधुवो लाडक्यो   बायको शहाणी असली तर संसार, नाहींतर विपचार   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   शेतकरी सुखी तर जग सुखी   साधली तर बुडी, नाहींतर उडी   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   पेंढी वळणीला लावणें   धरलें तर चावतें नी सोडलें तर अंगावर येतें   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   कुंभार कुंभारीण सुखी असेल तर मडक्‍याला काय तोटा   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें, पण तंगडी उंच केली नाही तर   पिकेल डोण तर खाईल (ऐकेल) कोण   व्हावा चांद नाहीं तर राहावें वांझ   पिकेल डोण, तर खाईल कोण   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   आशा पतिव्रता भली, सारा मुलुख पालथा घाली   कुणाला कशाचें, तर बलुत्‍याला पशाचें   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   बोलावलं तर खरं पण न आलं तर बरं   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   सारा मुलुख फिरला आणि रिकामा आला   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   भटा तुझें वर्म काय तर कापसाचें जानू   पडेल हस्त तर कुळंबी मस्त   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   मनावर धरील तर वाघाला मारील   पडल्या कृत्तिका रोहिणी, तर मृत गेला शयनीं   सर्पाला दूध पाजिलें तर विषच ओकणार   मोठयानें धरलें तर करुं द्यावें कीं जीव द्यावा?   देईल दाता, तर खाईल मागता   पडेल हस्त, तर पिकेल मस्त   असतील शितें तर मिळतील भुतें   सुसरीणबाई तुझी पाठ कशी? तर कापसाची मोट तशी   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   नाक खाजवलें तर नकटें वरमतें   बायको माझी गुळाची भेली, म्हातारी मेली तर पीडा गेली   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP