Dictionaries | References

बैल नेला बाजारीं, तेणें हातावर दिल्या तुरी

बैल विकावयास म्हणून बाजारांत न्यावा तों त्यानें पळून जाऊन फसवावें. एक करतां एक होणें.

Related Words

बैल नेला बाजारीं, तेणें हातावर दिल्या तुरी   हातावर तुरी देऊन जाणें   तुरी   हातावर हात देऊन पळून जाणें   नाथीचा बैल   कापूस खाल्‍लो चोटान, बैल खाल्‍ले बैलान   उटा तो बैल घोणी घॅता   हातावर गहूं असणें   सांगोसाचा बैल किवणानें मेला   बैल खोके रस्सी लाये   बैल शेणल्या कानाकडेन घांटी वाजतात   सांगीतल्या कामाचा दिल्या भाकरीचा   लष्कर सैल, इन्फंट्री बैल आणि पोलीस करील तें होईल   भाडयाचा बैल   पुठ्ठ्याला शेण चोपडून मला कोठीचा बैल म्हणा   महानुभावांचा संगु जोडे, तेणें धर्मु घडे   हातावर मिळवावें आणि पातावर खावें   शीर हातावर घेणें   नाथाचा बैल   प्रेमाच्या बाजारीं, नित्य चाले येरझारी   मोडक्या बाजारीं, रोडका शेतकरी   कोंबडा नेला डोंगरा म्‍हणून का दिवस उगवत नाही?   अल्प गुन्हा अल्प चोरी, करुं दिल्या मोठ्या करी   हाटांत तुरी, भट भटणीला मारी   पिंड ब्रह्मांडी भजनः तेणें शमे विघ्नः   दारू, जुवा, रंडीबाजी, तेणें लोकीं इतराजी   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   अपकारीं देतां उत्तेजन तेणें होय दुजें नुकसान   दुकान चांगलें संभाळ, तेणें होईल उदयकाळ   हाटांत तुरी, रांडे वरण कां करीनास?   घरांत असतील तुरी, तर संसार करतील पोरी   होता देवाच्या भेटी, तेणें तुटती जन्माच्या गांठी   करी भूमी उत्‍पन्न, तेणें राजा रंकाचे पोषण   आर्जवी फुलवितो, तेणें यजमान नाचतो   खोबर्‍याचो बैल चालता बरो   बैल आंत बाहेर घालणें   हातावर असणें   या हाताचा झाडा त्या हातावर देणें   राव राबताहेत, बैल कापताहेत   तेल्‍याचा मेला बैल, आणि परटीण जाते सती   तेल्‍याचो बैल मेलो, बोंब मार बामणा   हातावर पिळकणें   हातावर नक्षत्र पडणें   हातावर काढणें   हातावर दिवस लोटणें   हुंडा बैल   हातावर पाणी पडणें   हातावर मिळवायचं आणि पानावर खायचं   वचन हातावर धरणें   तुझा मंत्र नोहे बरा, माझा बैल चुके मोर्‍हा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP