Dictionaries | References

बाहेर ब्राह्मण उपाशी, आणि आंत यजमान खेळती बायकोशीं

पाहुण्याला किंवा अतिथीला उपाशीं ठेवून स्वतः चैन करणारा यजमान.

Related Words

बाहेर ब्राह्मण उपाशी, आणि आंत यजमान खेळती बायकोशीं   बाहेर-बाहेर काढणें   घरांत दांडगाई, बाहेर कोरडें खाई   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   दिवस दारीं बाहेर आला   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चूल आणि मूल   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   व्याली आणि चाटावयास विसरली   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   फुकट-फुकट आणि चोखट   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   चतुराईने शहाणे आणि क्रोधाने मूर्ख वागती   दिवसां मजूरी आणि रात्रीं हजेरी   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   पेटींत सव्वामण दागिने आणि अंगावर गुंजभर सोनें   भांडभांड भांडला आणि शेवटीं धरिला अबोला   राजे राजांचें दळ हाले आणि प्रजेचे हाल झाले   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   सोनें आणि परिमळे   सोयर्‍यापासून लांब आणि पाण्यापासून जवळ   आकाशी वाळते आणि पाताळी लोळते   आणि   आंतल्या आंत   आंत होणें   ऋषि वंश VI. - क्षत्रिय ब्राह्मण   गांव जळला तरी हणमंत बाहेर   तीन शेंडे, साबरबोंडें आणि लाल तोंडे, हे वाढल्‍यावांचून राहाणार नाहींत   दुबळा आणि खजेला   नवी नवी नवलाची, आणि मागून माती मोलाची   पाऊस पडे आणि माती तुडे   ब्राह्मण   बाभळीचा कांटा, बोरीचें साल, बाबा कशाचा पैसा आणि कशाचे लाड   बारा गांवची मोकाशी, घरीं बायको उपाशी   बाहेर   मिळेल ते दिवशीं तुपाशीं, नाहीं तेव्हां उपाशी   यजमान   यजमान-यजमान करणें   रथीतर (ब्राह्मण) II.   विंचू मराठा आणि साप ब्राह्मण   सारी रात दळी आणि चाळणींत भरी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   हलवायाचे दुकानीं राहून उपाशी   हुसेनी ब्राह्मण   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.