Dictionaries | References

न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा

चित्रांचा पाऊस पडला नाहीं तर पितरांस पिंड द्यावयासहि भात मिळणार नाहीं, इतका दुष्काळ पडेल. याचे उलटहि, चित्ना नक्षत्राचा पाऊस वाईट अशीहि समजूत आहे. उदा० धाड पडावी पण चित्रा न पडावी. कदाचित्‍ उत्तराबद्दल चित्रा शब्द येऊन ही म्हण बनली असावी. किंवा एक कोंकणांत व एक देशावर पिकांच्या मानानें रुढ असावी.

Related Words

नखाला माती न लागणें   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   ढुंकून न पाहाणें   ताकास तूर लागू न देणे   पाय भुईला लागूं न देणें   असेल दाम तर उचललें (उरकले) काम   सावलीस उभा न राहणें   तिखमिठा भात   न हिंदु र्न यवनः   रुख न देणें   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   दोनय्‍ चुली सारख्यो तर मायधुवो लाडक्यो   बायको शहाणी असली तर संसार, नाहींतर विपचार   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   कर न कर   शेतकरी सुखी तर जग सुखी   साधली तर बुडी, नाहींतर उडी   धरलें तर चावतें नी सोडलें तर अंगावर येतें   इष्क स्वसंतोषें घडे, सांगण्यानें न जडे   दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः   न खादी नार नी पायलीचा आहार   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   करे न शेती, पडे न फंद, घरघर नाचे मुसळकंद   अब्रु गेल्यावरी परवा न धरी   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   जो असे अविचारी, तो काय न करी   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   माय व्याली पुत्राला, सुख न तियेला   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   हिमटी घेईं चिमटा न भडभडीचा बोभाटा   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   तिळाचा भात नाहीं, जांवई गोत नाहीं, सून माय बहीण नाहीं   भुरंग्याचे मळणेक बीं ना भात   भटा तुझें वर्म काय तर कापसाचें जानू   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   पडेल हस्त तर कुळंबी मस्त   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   मनावर धरील तर वाघाला मारील   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP