Dictionaries | References

धोबीसे जीत नहीं, तो गद्धको क्यौं मारना

धोब्याला जिंकले नाहीं तर त्याचा राग गाढवावर काढून त्याला विनाकारण कां मारावें. -विक्षिप्त ७५. तु०-वडयाचें तेल वांगयावर. गाढव पहा.

Related Words

धोबीसे जीत नहीं, तो गद्धको क्यौं मारना   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   हगे तो तगे   खेळात ठकवितो, तो व्यवहारीं भला नसतो   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   अति उदार तो सदा नादार   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   आप बुरा तो जग बुरा   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   चोरी करंडा, तो उचलीलं हंडा   जो स्‍वतः नम्र, तो हुकूम करण्याला योग्‍य   जो तो आपापले घरचा राजा   करे तो बीस पचीस, नाहि तो चक्की लेकर पीस   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   मन मानेल तो सौदा   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   चोर तो चोर आणखी शिरजोर   विद्वानोको शिंग नहीं, और मुर्खको पुच्छ नहीं   लंगडा तो लंगडा पण गांवदरीला चरत नाहीं   धीर तो गंभीर, उतावळा तो बावळा   आपला तो बाब्या, लोकाचा तो कारटा   सज्जनकू सज्जन मिले तो चंदनेम कपूर, दुर्जनकू दुर्जन मिले तो भांगमे धत्तूर   लंगडा तो लंगडा पण गांवाशेजारीं चरत नाहीं   आपला तो बाब्या लोकाचा तो भिकार डेंग   लकडी बिगर मकडी नहीं वठणी आती   बिन रोयोलडकाभी दूध नहीं पाता   पथरको जोक नहीं लगती   आपने छाचको कोयी खट्टा नहीं कहता   खुदा मेहेरबान, तो कुल मेहेरबान   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   मुर्गीस बिस्मिल्ला तो कशास   जो असे अविचारी, तो काय न करी   जो बायकोशी चांगला, तो खाई दूधकाला   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   चोर तो चोर घरधन्याहून शिरजोर   जो विजार शिवील तो हगायला भोंक राखली   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   हातीं आला, तो लाभ झाला   स्वराज्याचा रुपया बद्द नाहीं, तो खणखणीत वाजतो   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   मेरे गल्लीमे तो आव   मीच काय तो शहाणा   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   इष्क जैसा समर्थास, तैसाच तो गरीबास   श्र्वास तो आस   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   संगत की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   आपला तो बाब्या, लोकांचे तें कारटें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP