Dictionaries | References

द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥

द्रव्य किती जरी असलें तरी अंतःकाळीं त्यांतल काहींहि उपयोगी पडत नाहीं.
तुगा ३५९९

Related Words

कोणाचें वर्म काढूं नये   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   सिवता ताज्या उजव्या हाताक आनी रडत त्या डाव्वा हाताक बस नये?   हत्तीशीं टक्कर घेऊं नये   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   कांहीं बोलों नये ऐसें   भांडणांत काय बोललें आणि दुष्काळांत काय खाल्लें हें आठवूं नये   अंगीं असतां पराक्र, करूं नये हलकें काम   बागलाक येवंचो रुकु खिळी हाळतानें कातरं नये   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   राहावें तेव्हां रुसूं नये, व जावें तेव्हां पुसूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   ज्‍याला पानाचें भय वाटतें, त्‍यानें वनांत जाऊं नये   शरण आलेल्यास मरण चिंतूं नये   चोराची लंगोटी   लहानाची उपेक्षा करुं नये   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   जळांत राहून माशांशीं वैर करूं नये   जन्म जरा दुःखें, यांशीं होऊं नये पारखें   रानांत बाभळ मातुं नये व गांवांत कोळी मातुं नये   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   वांझोटी आणि संन्याशाची लंगोटी   कुच्छ लंगोटी   कुछ रोटी कुछ लंगोटी   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   लोकांनीं घातली सरी म्हणून आपण घालूं (नये) दोरी   आपल्या बळें बांधावी कासं आणि कोणाची धरुं नये आस   एकटाच वीर उरला, कोणी नये सामन्याला   भात सोडावा साथ सोडूं नये   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   दहाच्या तोंडांत असावें पण एकाच्या दांतांत असूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP