Dictionaries | References

दे धरणी ठाव

‘दे माय धरणी ठाव’ पहा. ‘दे धरणी ठाव असा प्रकार जाला.’- भाव६७

Related Words

धरणी   ठाव   दे धरणी ठाव   दगड टाकून ठाव पाहणें   दे माय! धरणी ठाव   जेविता ठाव टाकणें   दे माय! धरणी ठाय   काळजानें ठाव सोडणें   फातोर वडौन ठाव पळायता   ठाव फेडणें   तुझें राहूं दे थडे, माझें घे कडे   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   मनानें ठाव सांडणें   ठाव पुसणें   ठाव लावणें   चित्तानें ठाव सांडणें   धरणी माय, देठाय   उंट बुडतो, आणि शेळी ठाव विचारते   फळा तेकीत बीं, धरणी तेकीत उदक   ठाव सोडणें   चारहि ठाव जेवण   कुतर भुकत वाकु भुकवा दे।    ठाव ना ठिकाण   ठाव देऊं नये कोणाला, वडवानल जाळितो समुद्राला   ठाव ना गांव, लटकेंचि नांव   गरीबाच्या मध्यस्‍थीला, उदासीनतेनें ठाव दिला   एक तिडीक दे आणि घरची धनीण हो   इकडे ना तिकडे, ठाव नाही कोणीकडे   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   करणी न धरणी, आणि बोलण्याची सुरणी   दे बाय लोणचें, बोलेने तुझ्या हारचें   आण मण, करूं दे सण   घे आपले लुगडें फेडून आणि दे माझा म्‍होतूर काढून   चार ही ठाव   अति परिचय झाला तेथें अनादरानें ठाव घेतला   देतां नये ठाव, धरतां नये वाव   जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिये तब अन्न न दे (अब दांत दिये का अन्न न दे हैं)   दे दान, सुटे गिराण   तुझें घर जळो दे, माझी वांगी भाजूंदे   राम झरुके बैठकर सबका मझुरा ले, जैसी ज्याकी चाकरी वैसा वांको दे   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   वलं दे ज   खुदा हरामजादेको नाखून न दे   माझें घोडें, जाऊं दे पुढें   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   असूं दे माझें चोरटें, घरदार राखतें   दे रे वाण्या, खा रे प्राण्या   आण पायली, करूं दे वायली   ठाव सरणें   दे ग बाई जोगवा! म्‍हणून कोणी भीक घालीत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP