Dictionaries | References

देणें आणि दुखणें हीं कोणासहि आवडत नाहींत (चुकत नाहींत)

मनुष्याला कर्ज असणें व रोग होणें या दोन्ही गोष्टी अप्रिय असतात. पण त्या चुकत नाहींत. कोणी आपलें घेणें उगवावयास आला म्हणजे जसें आपणांस बरें वाटत नाहीं त्याप्रमाणें आजारी पडणेंहि बरें वाटत नाहीं
पण या गोष्टी हटकून घडतातच, असा अनुभव आहे.

Related Words

(एखाद्याला) उच्छाद देणें   दोर सैल देणें   कान देणें   भाक देणें   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   प्रसाद देणें   रंजक देणें   भरंवशाची मोट आणि पहा माझी वाट   द्वेषी आणि जुलमी न्यायाधीश, करती न्यायाचा सत्यनाश   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   साधूंना भूतकाळ असतो आणि पापी गुन्हे गारांना भविष्यकाळ असतो   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   ठेका लावून देणें   लंबाण भाऊ आणि कांदेखाऊ   पाय भुईला लागूं न देणें   धोंडा तिकडेच आणि गोफणहि तिकडेच   शेटें जाळून कोळसे होत नाहींत   पाण्यांत पादल्यावर धुडबुडे आल्यावांचून राहणार नाहींत   रिकाम टवळा आणि गांवचा होवळा   शिंक्याचें तुटलें आणि बोक्याचें पिकलें   जाणार्‍याचे जातें आणि कोठार्‍याचे पोट दुखतें   मान कापून देणें   जेथें फार खाणें, तेथें फार दुखणें   मनांत मनोरे आणि पुढें ताट कोरें   देवाचें नांव आणि आपला गांव   निग्रह पत्र देणें   वीज कडकडली आणि परळावर पडली   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   पावसानें भिजविलें आणि सरकारनें लुटलें कोणाजवळ फिर्याद करावी   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   भवानी तुळजापुरीं आणि नायटे पृथ्वीभर   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   भवानी आई देवळांत आणि नायटे जगांत   नकटें तें नकटें आणि पुन्हां नाकाचा डौल   घरघुशी आणि घरनाशी   कडवे झाडाला बहु बाज, आणि म्‍हातार्‍या माणसाला फार खाज   खुर्ची देणें   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   प्रपंचांत पैसा आणि परमार्थांत परमेश्वर   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   मालक गैदी आणि मांजर कैदी   चाव चादडीचे, आणि हाल गोधडीचे   कोंबडीं झुंजविलीं आणि मंडळी गोळा केली   लिनां आणि भिकार चिनां   डंका देणें   घरचीचें ते मिठवणी आणि बाहेरचीचें मिठ्ठापाणी   पहिला दिवस पाहुणा दुसरे दिवस दिवाना आणि तिसरा दिवस गांवमे फिरना   विंदुरु आणि मजारु   वणीं देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP