Dictionaries | References

त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल

(गळ्यात गळा व तंगड्यांत तंगड्या अडकविल्‍या म्‍हणजे) खणपटीस बसल्‍याशिवाय काम होणार नाही.

Related Words

जेव्हां   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   उचललेले काम   दाम करी काम, बिबी करी सलाम   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   उण्या कामा दुणे दाम, आळशी माणसाला दुप्पट काम   गळा गोवणें   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   दसर्‍यांतून जगूं (जगेल, निघेल) तेव्हां दिवाळी (दिवाळीचा दिवा) बघूं (पाहील)   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   असुदी व अबादी   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   केसानें गळा कापणें   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   टांकीचे घाव सोसावे तेव्हां देवपणास यावें   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   नाजूक काम   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   पंक्तींतला नळा   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   कानामागून आले व तिखट झालें   पाहिजे तेव्हां   आयुष्य हे परत्रेचे विचारांत काढावे   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   मांडव गेला, थाळ गेला, माझा धेंडा नाचूं द्या   (सार्‍या) मुलखाचा-मुलखांतला-मुलखावे-गळा-(निराळा)   छिद्र सांगे ज्‍यास, त्‍याचा होय दास   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   किरकोळ काम   अटींचें काम   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   आपना वही जो आपने काम आवे   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   विंचवाला पिंचवा आणि धीवर माझा मावसा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP