Dictionaries | References

ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल

ज्‍याचा हात मोडतो त्‍यालाच तो गळ्यात घालून हिंडावे लागते. जो कृति करतो त्‍यालाच तिचे प्रायश्र्चित्त मिळते.

Related Words

ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   गळ्यात पाय येणें   ज्‍याचा जार त्‍यासीच भार   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   करडा हात करणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   अंधके हात बटेर   मुळाशीं हात घालणें   हात चोळणें   दुबळा धनी, त्याच्या बायकोला कोण मानी   हात धरुन काढून लावणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   दगडाखालीं हात सांपडणें   ढुंगणास हात पोचणें   हात हातांत देणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर हात लावणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   देवाक हात, गुरवाक भात   हातास हात मिळणें   कंठास हात लावणें   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात बांधणें   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   ज्‍याच्या टांगड्या त्‍याच्याच गळ्यात घालणें   हत्ती फिरवा गांवोगांव, ज्याचा हत्ती त्याचें नांव   पडेल हस्त, तर पिकेल मस्त   पडेल हस्त तर कुळंबी मस्त   ज्याचा जो व्यापार। तेथें असावें खबरदार।   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   घशांत हात घातला, परंतु सुका   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   बुद्धिवानाचा हात लांब   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP