Dictionaries | References

ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं

ज्‍याचा हात रिकामा असतो म्‍हणजे ज्‍याच्या जवळ संपत्ति नसते त्‍याचे हात होऊन तो कृश होतो व त्‍याच्या गालावर सुरकुत्‍या पडून तो अकाली वृद्ध होतो. An empty purse fills the face with wrinkles.- सवि ३९५.

Related Words

ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   खालीं पडूं देणें   सलामीचा हात   हात ओढवणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   राजा निघाला बाहेरीं, वैभव त्याच्या बरोबरी   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   हात चढणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   ज्‍याचा दर्या, त्‍याचें वैभव   अन्नाचा मारलेला खालीं पाही तरवारीचा मारलेला वर पाही   अभिमानाचें घर खालीं   गांडीवर पाणी घाल, तर म्‍हणे खालीं काय लांबतें?   खाल्‍लें पिल्‍लें, ढुंगणाला हात पुसले   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   हात कापून देणें   हात फिरणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हातावर हात मारुन पळून जाणें   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जळामध्यें मासा झोंप घेतो केसा। जावें त्‍याच्या वंशा तेव्हां कळे।।   बोलण्याची टकळी, खालीं गांड मोकळी   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   एक एक बात, नऊ नऊ हात   करडा हात   ज्याचा   तुझोच भोपळो, तुझोच भात, निमताक लावतंय माझो हात   दृढ छाती, सूक्ष्म दृष्टी, मृदु हात जाणें, अशीं असावीं शस्त्रवैद्याचीं लक्षणें   दैवानें उचल करणें-यारी देणें-हात देणें   दाहाचा हात   पानांत-पानावर भात, जानव्याला हात   बोंबलणें-बोंबलता हात   मुढ्ढ्याचा हात   मुंढा हात   मिशा खालीं करणें   वाताहत-हात   वाहन-वाहनांत वाहन पाय व हत्यारांत हत्यार हात   शेजीचा भात अन् आईचा हात   सलामीचा हात   हात करणें   हात घेणें   हात टाकणें   हातांत हात देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.