Dictionaries | References

जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये

(गो.) ज्‍याच्या घरी आपण अन्न खाल्‍ले त्‍याचे वाईट कधीहि चिंतू नये. खाल्‍ल्‍याघरचे वासे मोजूं नयेत.

Related Words

कोणाचें वर्म काढूं नये   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   दरिद्यास खोड असूं नये   सिवता ताज्या उजव्या हाताक आनी रडत त्या डाव्वा हाताक बस नये?   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   हत्तीशीं टक्कर घेऊं नये   भांडणांत काय बोललें आणि दुष्काळांत काय खाल्लें हें आठवूं नये   कांहीं बोलों नये ऐसें   बागलाक येवंचो रुकु खिळी हाळतानें कातरं नये   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   अंगीं असतां पराक्र, करूं नये हलकें काम   खाऊन निंदू नये   राहावें तेव्हां रुसूं नये, व जावें तेव्हां पुसूं नये   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   ज्‍याला पानाचें भय वाटतें, त्‍यानें वनांत जाऊं नये   शरण आलेल्यास मरण चिंतूं नये   लहानाची उपेक्षा करुं नये   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   जन्म जरा दुःखें, यांशीं होऊं नये पारखें   जळांत राहून माशांशीं वैर करूं नये   अधिर्‍याचें घेऊन कर्जबाजार्‍याला देऊं नये   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   रानांत बाभळ मातुं नये व गांवांत कोळी मातुं नये   एकटाच वीर उरला, कोणी नये सामन्याला   भात सोडावा साथ सोडूं नये   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   दहाच्या तोंडांत असावें पण एकाच्या दांतांत असूं नये   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   लोकांनीं घातली सरी म्हणून आपण घालूं (नये) दोरी   आपल्या बळें बांधावी कासं आणि कोणाची धरुं नये आस   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   यत्न केल्यावर सिद्धि न झाली, दोष नये कपाळीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP