Dictionaries | References

चिखलाच्या टिरी चिकटत नाहींत

वरीलप्रमाणेच.

Related Words

दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   पैसे कांहीं झाडाला लागत नाहींत   मरण आणि धारण हीं कोणाच्या हातांत नाहींत   स्वतःचे दोष स्वतःला दिसत नाहींत   दुःखावरचे डाग निघत नाहींत   चाराहि धारा कोणाच्या तोंडांत पडत नाहींत   नवस फळत नाहींत, सायास फळतात   देणें आणि दुखणें हीं कोणासहि आवडत नाहींत (चुकत नाहींत)   चिखलाच्या टिरी चिकटत नाहींत   टिरी बडविणें   वाघाचे वाडे वसत नाहींत   अवघे जोडे सर्वांपायीं सारखे बसत नाहींत   मांजरीचे दांत तिच्या पिलांस खात नाहींत   दलालाच्या अंगावर घोडे पडत नाहींत   पोट भरतें पण डोळे भरत नाहींत   हातांतल्या आंगठ्या गेल्या तरी बोटें कायमच आहेत कीं नाहींत   एका हाताची बोटें पण सारखीं नाहींत   अंगावरचे केंस मोजवत नाहींत   मातीचे कुल्ले लावल्यानें लागत नाहींत   बोटानें मुलें होत नाहींत, शेटानें आंबे पडत नाहींत   राजाचें शिरी तें परटाचें टिरी   तीन शेटं नाहींत मग पसाभर राख कशाला   तीन शेंडे, साबरबोंडें आणि लाल तोंडे, हे वाढल्‍यावांचून राहाणार नाहींत   मुलास लाड खाण्याचे, विद्येचे नाहींत   एका आधणानें तुरी शिजत नाहींत   नासलीं मिरीं जोंधळ्याला हार जात नाहींत   पाण्यांत हगल्यावर धुडबुडे आल्यावांचून राहणार नाहींत   अरण्यहंसिणीचे पोटीं, पिलें होत नाहींत गांवठी   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत   बोलत्याचे कुळीथ विकतात पण न बोलत्याचे गहूं विकत नाहींत   देणें आणि दुखणें कोणालाहि आवडत नाहींत   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   शेटानें आंबे पडत नाहींत   फिरत्या भोंवर्‍याचे वेढे मोजतां येत नाहींत   सर्वच पदार्थ पांढरे नाहींत   एका म्यानांत दोन सुर्‍या राहात नाहींत   चणे आहेत तर दांत नाहीत व दांत आहेत तर चणे नाहींत   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   हंसती बायको रडता पुरुष कामाचीं नाहींत   धैर्य आणि थोरपण, हीं नाहींत भिन्न   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   पाण्यांत पादल्यावर धुडबुडे आल्यावांचून राहणार नाहींत   शेटें जाळून कोळसे होत नाहींत   हानि, लाभ, मृत्यु हीं सांगून येत नाहींत   पाण्यांत पडल्यावर धुडबुडे आल्यावांचून राहणार नाहींत   सुईणीपुढें चेष्टा चालावयाच्या नाहींत   सोंवळें ओवळें आणि माया हीं सांगून येत नाहींत   पाण्यांत काठी मारली तर कां दोन जागा होईल? पाण्यांत काठी मारली तर दोन होत नाहींत   ती गेली पण ते गेले नाहींत   चोराचे वाडे वसले नाहींत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP