Dictionaries | References

चिखलांत रुतलेली गाय

असाहाय्य मनुष्‍य, स्‍त्री
एखादा मनुष्‍य किंवा जनावर चिखलांत रुतले असतां त्‍यास इतराच्या मदतीशिवाय बाहेर येता येत नाही, उलट जो जो वर येण्याचा प्रयत्‍न करावा तो तो अधिकच आत सरत जातो. यावरून दुसर्‍याच्या मदतीशिवाय काहीहि करतां येत नाही. अशा अवस्‍थेत असलेला
अगतिक
निरुपायाच्या अवस्‍थेतील व्यक्ति.

Related Words

गाय   धर्माची गाय   धर्माची गाय, कांट्या खाय   भुंडी गाय   अडकली गाय, फटके खाय   अंधळ्या गायींत लंगडी गाय प्रधान   धर्माची गाय, कांटे (कांटया) खाय   गाय माय सारखी   डुक्कर पहा, दुकर धुयत तितलो चिखलांत लोळत   कसाबास गाय धरजिणी   अडली गाय फटके खाय   वासरांत लंगडी गाय प्रधान   गाय तेथे गोठा, बाप तेथे बेटा   कसायाला गाय धारजिणी   बावरली गाय, कांटे खाय   आपली गाय, दुसर्‍याचे (परायाचे) वेल खाय   गाय माय, तिची सेवा करीत जाय   एखाद्यापुढे गाय असणें   मरी गाय बम्हनको दान   गाय तर विकावयास पाही, दुधावांचून सरत नाहीं   गाय आपल्‍या पोटाकरितां चारा खाते, धन्याच्या दुधाकरितां नाही खात   गाय मारकी असती, तिची शिंगे लाब नसती   खाटकाला शेळी (गाय) धारजिणी   कसायास गाय धारजिणी   दुपती गाय   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   खाटकाला शेळी धार्जिण, कसायाला गाय धार्जिण   कृष्णाची गाय   दुभती गाय   अडलें कोल्हें मंगळ गाय   चिखलांत धोंडा टाकून पलीकडे जाणें   गाय व्याली, शिंगी झाली   धोकर्‍या बैलान गाय आडयलो   धर्माची गाय, दांत ना दाढा   आपली गाय परायाचा वेल खाय   गाय स्‍वघरीं, सिंह बाहेरी   एकानें गाय मारली म्हणून दुसऱ्यानें वासरूं मारूं नये   गाय कसाई बरा पण कलमकसाई खोटा   गरीब गाय, आणि पोटांत पाय   येना जाय, मंगळ गाय   खाय किसीका, और गाय किसीका   गायीनें गाय फळत नाहीं   मेंगी गाय पोटांत पाय   हिडग्याची व्याली गाय, खांद्यावर वासरुं, जत्रेला जाय   गरीब गाय, गळ्यांत पाय   मुलाला माय, कुटुंबाला गाय   माय तसें लेकरुं, गाय तसें वासरुं   गाय धुवून कुत्र्यास पाजणें   गाय घोरे गोठा भरे, बैल घोरे धनी मरे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP